KIDS Kursus

KIDS Opdatering

Type

KIDS Kursus

Er det lang tid siden, du har beskæftiget dig med KIDS, og/eller trænger du til at få genopfrisket din viden om redskabet? Så er KIDS Opdatering noget for dig.

På kurset får du genopfrisket din viden om redskabet KIDS og bliver mindet om, hvordan du anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab.

Forløb og indhold
Kurset varer en hel dag. Dagens program sammensættes efter, hvilken institutionstype der er tale om. Deltagerne modtager en dagsorden få dage inden den fastlagte kursusdag. Dagen foregår i en udvalgt daginstitution/dagpleje med en-til-en-oplæring fra en certificeret KIDS-konsulent, og programmet indeholder en blanding af teori, metode og praksis.

Målgruppe
Kurset er målrettet KIDS-certificerede fagpersoner, som arbejder med pædagogisk udvikling eller udfører tilsynsrelaterede opgaver på dagtilbudsområdet, fx pædagogiske konsulenter i kommuner eller ledere på flere niveauer i daginstitutioner.

Udbytte
Som deltager i KIDS Opdatering opnår du følgende på ny:

  •  Viden om teorien og forskningen bag KIDS
  •  Fremgangsmåden i forhold til at anvende KIDS
  •  Grundig indføring i observation som metode
  •  Kobling af teori og praksis i dine observationer og vurderinger
  •  Øvelse i selvstændigt at foretage og strukturere KIDS-observationer i praksis
  •  Sikkerhed i forhold til at vurdere og score udviklingsområderne korrekt
  •  En faglig baggrund i forhold til at kunne vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Opdatering er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Forudsætning for deltagelse:
Du skal være certificeret i KIDS og tidligere have beskæftiget dig med pædagogisk kvalitetsudvikling med KIDS.

Er du interesseret i at få fornyet din viden om KIDS?
Kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.