Af Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller

KIDS Dagpleje

 • Antal
  -
  +
  750,00 kr.
I alt
750,00 kr.
600,00 kr. ekskl. moms
Forskningsbaseret redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagplejen. Målet er efterfølgende at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling.

KIDS Dagpleje er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på den nye dagtilbudslovs perspektiver på omgivelsernes betydning for at skabe gode udviklingsbetingelser for børn. Børns trivsel, læring og udvikling anskues i sammenhæng med de muligheder, der er til stede for udvikling i omgivelserne Det understreges også, at arbejdet med at skabe gode udviklingsbetingelser for børn sker integreret i hverdagen.

Materialet bygger på forskning om pædagogisk kvalitet og på udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig. Der er fokus på tre overordnede udviklingsområder: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og på seks specifikke områder, herunder socio-emotionel udvikling, kommunikation og sprog samt demokrati og deltagelse.

Tilsyn og pædagogisk udvikling
KIDS Dagpleje henvender sig til dagplejere, ledere, dagplejepædagoger og eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter og PPR-psykologer. Materialet kan anvendes til udvikling af en evalueringskultur og til kommunens tilsyn med dagplejen.

Til KIDS Dagpleje hører et online scoringsprogram, der giver adgang til vurderingsskemaerne og til forskellige former for rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne. Gennemfører man undersøgelserne flere gange over en længere periode, giver rapporterne et overblik over den udvikling, der har fundet sted, og hvilke områder man med fordel kan arbejde med.

KIDS Dagpleje består af:

 • Manualen KIDS Dagpleje, som indeholder baggrund, forskning og vejledning i brugen af KIDS samt de ni vurderingsskemaer.
 • KIDS Online – et administrations- og scoringsprogram, der giver adgang til at udfylde og score vurderingsskemaerne digitalt, og til rapporter, der giver et samlet overblik over resultaterne.

Fakta

Udgivelsesår
2021
Antal sider
104

Om forfatterne

CR
Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psyk. autoriseret psykolog, Ph.D., professor ved Institut for Kultur og Læring Aalborg Universitet. Charlotte Ringsmoses (CR) forskningsområder er kvalitet i børns opvækstbetingelser begyndende fra den tidlige barndom og i et kontinuum i uddannelsessystemet. CR er forskningsleder for Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning (LSP) ved Aalborg Universitet. CR har skrevet bøger, artikler, undervist og holdt foredrag om betydningen af kvalitet i børns udviklings- og læringsmiljøer.

GK
Grethe Kragh-Müller

Grethe Kragh-Müller er cand.psych., autoriseret klinisk psykolog, specialist i børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi på specialistniveau. Hun er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, med forskning i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner.

Målgruppe

Dagplejere, ledere, dagplejepædagoger og eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter og PPR-psykologer.

Systemkrav

Online-scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Tid

Der observeres i selve dagplejen. Det er vigtigt, at hele dagsforløbet indgår i observationen, og der bør derfor afsættes en hel dag – dog fordelt på to halve dage. Den ene dag observeres om formiddagen og den anden dag om eftermiddagen.

Priser

KIDS Dagpleje – Startlicens:

 • 1 stk. KIDS Dagpleje manual
 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 2 online-scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 600,- (varenr. 9290-00)

KIDS Dagpleje – gentegning af licens:

 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 2 online scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 400,- (varenr. 9290-82)

 

TILKØB (kræver licens):

 • KIDS Dagpleje manual Kr. 540,- (varenr. 9290)
 • 2 online-scoringer Kr. 200,- (varenr. 9290-81)

KIDS Licensbetingelser

Anmeldelser

Kids observationerne vil kunne pege på, hvordan hyppigere tilsyn, færre børn hos den enkelte dagplejer og uddannelse af dagplejere vil kunne løfte kvaliteten.I FOA ser vi også frem til, at vi endelig får systematisk og forskningsunderstøttet data, der kan følge udviklingen af kvaliteten i dagplejen, både i de enkelte kommuner og på landsplan.

[..]Så tak til forskerne Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller for deres bidrag til at dokumentere styrker og udviklingsområder i kvaliteten i dagplejen. Kids Dagpleje vil gøre os klogere til glæde for børnene og deres forældre.

Kommunen.dk

Relaterede varer