Undervisningswebinarer

Kom godt i gang med at prøve effektive undervisningsmetoder og nye, sjove aktiviteter med vores undervisningswebinarer – herunder finder du tidligere optagelser, som vi har gemt til din inspiration:

1-2-3 differentiering

Om højtbegavede elever og konkrete forløb til differentieret dansk-, engelsk- og matematikundervisning for hele klassen – også de højtbegavede elever.

10 mellemformer

Inspiration til at indarbejde og videreudvikle mellemformer i praksis for at skabe bæredygtige, trygge og strukturerede læringsfællesskaber, der inkluderer alle børn.

AKTIV håndskrivning

Om håndskrivning som en fysisk aktivitet, der både er legende, samarbejdsorienteret, men også lærerstyret.

EVALD og SK

Om de pædagogiske prøver: EVALD afdækker elevernes læseforståelse, og SK belyser elevernes skriftlige kompetencer ved hjælp af fritekstskrivning.

Lydmonstre

Inspiration til at lukke det fonologiske arbejde ind i skriftsprogsundervisningen med ‘lydmonstre’/nonsensord til gavn for alle – ikke mindst læseudfordrede elever.

Ordblindes vej til mestring

Inspiration til indsatsen for ordblinde elever med fokus på den følelsesmæssige side af ordblindhed og mestring, motivation og positivt mindset.

SKRIV derudad

Om at arbejde med tekster og fremstillingsformer gennem autentisk, brugbar og meningsfuld skrivning.

STAV

Om det populære, elevvenlige og gennemprøvede system til bogstavindlæring og stavning. Med STAV får du et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges fra ind- til udskolingen samt til ungdomsuddannelserne.