Sprogvurdering

Sprogvurdering og Bogstavkendskab-prøverne er forskningsbaserede og giver et overskueligt overblik over den enkelte elevs kompetencer. De giver et godt udgangspunkt for at tilrettelægge differentieret undervisning.

Sprogvurdering 0. klasse tester de fire områder, som forskning har vist, at en sprogvurdering bør indeholde: Lytteforståelse, Ordkendskab, Bogstavkendskab og Fonemopmærksomhed.

Sprogvurdering Bogstavkendskab 0.-1. klasse gør det nemt at vurdere elevernes bogstavkendskab. Prøven giver indblik i, hvor langt eleverne er i deres bogstavindlæring, som er en vigtig forudsætning for ordafkodning og dermed succesfuld læseindlæring.

Sprogvurdering er normbaseret og understøtter forenklede Fælles Mål.

Læs mere