KIDS Kursus

KIDS Grundforløb

Type

KIDS Kursus

Få en indgående præsentation af redskabet KIDS, og lær at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis med KIDS.

Download til print her. 

På kurset lærer du KIDS-redskabet indgående at kende, og du lærer, hvordan man anvender KIDS til både at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis. Du får viden om teorien og forskningen bag KIDS og om opbygningen af redskabet. På kurset får du også indsigt i de forskellige observationsområder, og via praksisnære eksempler lærer du, hvordan man vurderer og scorer med KIDS i praksis.

Kurset er ligeledes anvendeligt på en pædagogisk dag, hvor dagen praksisnært kan tilrettelægges den enkelte institutions betingelser og behov (se tilkøb nederst).

Forløb og indhold
Kurset varer en hel dag (09:30-15:30 inkl. pauser) og består af faglige oplæg, praksiseksempler og gruppe- og fagrefleksioner.

Målgruppe
Kurset kan målrettes til dagpleje, dagtilbud og fritidstilbud. Kurset er generelt målrettet fagprofessionelle og fagpersoner, som interesserer sig for pædagogisk udvikling eller blot ønsker at vide mere om KIDS-redskabet.

Udbytte
På KIDS Grundforløb får du kendskab til og viden om:

  •  Hvilke faktorer der skaber og har betydning for udvikling af trivsel og gode lærings- og udviklingsmuligheder for børn.
  •  Hvordan KIDS kan bruges til selvevaluering og til evaluering af andres praksis.
  • Hvordan man kan gøre sine målsætninger for god pædagogisk praksis til handling i hverdagen.
  • Hvordan man kan arbejde med at skabe de bedste rammer for børns udvikling og læring.
  • Hvordan man med KIDS kan skabe et fælles sprog og en refleksiv ramme for de personer, som har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen (pædagoger, ledere og konsulenter).

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Grundforløb er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Er du interesseret i at høre mere?
Så kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk

Tilkøbsmuligheder:
Grundkurset kan fokuseres den enkelte institution, hvormed faglige og praksisnære eksempler fra egen institution integreres i kurset.

Pris
24.800 DKK vejl. pris ekskl. moms.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS