CEFI til børn & unge

CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge.

Testen består af tre spørgeskemaer: ét til barnet/den unge selv, ét til barnets forældre og ét til barnets lærere. Der testes bl.a. i opmærksomhed, fleksibilitet, planlægning og arbejdshukommelse. Herudover vurderer testen, om testpersonen svarer konsistent, og om svarmønstret er urealistisk positivt eller urealistisk negativt.

Testens resultater peger på specifikke mål for intervention, hvor styrkerne bruges målrettet i arbejdet med svaghederne.

Læs mere