Af Sam Goldstein og Jack A. Naglieri

CEFI Comprehensive Executive Function. Komplet sæt med online skemaer

 • Antal
  -
  +
  2.250,00 kr.
I alt
2.250,00 kr.
1.800,00 kr. ekskl. moms
Den første og eneste test på dansk, der både måler styrker og svagheder i børn og unges eksekutive funktioner.

CEFI er en anerkendt og omfattende test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos børn og unge. Som den eneste spørgeskemabaserede test i verden er der ikke kun fokus på det dysfunktionelle, men også på de styrker, der har afgørende betydning for interventionen og for barnets eller den unges trivsel.

Analysen af styrker og svagheder er både normativ, idet skalaen er vendt om, så en høj score indikerer styrke, og relativ, idet der på hver skala foretages en vurdering af afvigelser fra barnets eller den unges eget gennemsnit.

Testen består af tre spørgeskemaer: ét til barnet/den unge selv (udfyldes kun af de 12-18-årige), ét til barnets forældre og ét til barnets lærere. Hver af de tre spørgeskemaer består af 100 spørgsmål, og på baggrund af svarene udregnes en totalscore, der er afledt af scoren på ni delskalaer, fx Opmærksomhed, Fleksibilitet, Planlægning og Arbejdshukommelse. Herudover vurderer testen, om testpersonen svarer konsistent, eller om svarmønstret er urealistisk positivt eller urealistisk negativt.

Testens resultater peger på specifikke mål for intervention, hvor styrkerne bruges målrettet i arbejdet med svaghederne.

Udover den kliniske brug er testen ideel til forskning, da den hurtigt og effektivt kan måle udbyttet af igangsatte interventioner.

Fakta

Udgivelsesår
2014

Om forfatterne

SG
Sam Goldstein

Sam Goldstein, Ph.D. er klinisk instruktør på Department of Psychiatry ved University of Utah School of Medicine. Han er autoriseret psykolog og specialiseret inden for skolepsykologi, børns udvikling og neuropsykologi.

JN
Jack A. Naglieri

Jack A. Naglieri er forskningsprofessor ved Curry School of Education, University of Virginia. Hans primære forskningsområder er skolepsykologi, psykometriske udfordringer vedrørende intelligens, kognitive interventioner og diagnosticering af læringsmæssige og emotionelle udfordringer.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af psykologer, læger, kandidater i pædagogisk psykologi og andre fagpersoner, som har erfaring med kliniske vurderinger af børn og unges eksekutive funktioner.

Målgruppe

Testpersoner
Børn og unge fra 5 til 18 år.

Testen er oplagt ved specifikke symptomer og lidelser som fx ADHD og depression og i specialpædagogiske sammenhænge, hvis barnet eller den unge har indlæringsvanskeligheder, mistrives eller har svært ved at forfølge eller nå sine mål.

Sprog

Testen er oversat og tilpasset danske forhold af cand.psych.aut., ph.d. Henrik Skovdahl Hansen og cand.psych. Mette Lyhne. Testen er tilbageoversat og godkendt af det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen. Manualen er dog den originale, amerikanske.

Online administrationsmodul

Til CEFI® findes et online administrationsmodul til udfyldning og automatisk scoring af spørgeskemaer. Udover håndtering af spørgeskemaer gør systemet det desuden muligt at generere resultatoversigter og sammenligningsrapporter.

Adgang til CEFI® online administrationsmodul fås ved at logge ind på Dansk Psykologisk Forlags portal for online produkter: online.dpf.dk

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Indhold

CEFI Komplet sæt med online spørgeskemaer indeholder:

 • Manual på engelsk
 • Online selvrapporteringsskema 12-18 år – 10 stk.
 • Online spørgeskema til forældre 5-18 år – 10 stk
 • Online spørgeskema til lærere 5-18 år – 10 stk.

Supplerende Online spørgeskemaer kan tilkøbes. 

Online selvrapporteringsskema 12-18 år (0122-81) – 10 stk.
Online spørgeskema til forældre 5-18 år (0122-82) – 10 stk.
Online spørgeskema til lærere 5-18 år (0122-83) – 10 stk.
Manual på engelsk (0122-01 )

 

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer