HUSK & SKRIV

Hæfterne arbejder systematisk med den tidlige skriveudvikling herunder skrivning, stavning, sætningskompleksitet og tekstkompleksitet.

Når eleven øver skrivning af bogstaver i hånden, øges muligheden for at lagre bogstaver og ord betydeligt, viser forskning. At skrive i hånden involverer motorik, øje-håndkoordination, kinæstetisk feedback samt fonologisk aktivering, der forstærker læseindlæringen. Håndskrivning indgår således som et element i det multisensoriske bidrag til lagring af bogstaver og ord, der dermed indirekte forstærker læseudviklingen.

Lærervejledning til HUSK & SKRIV findes i Vejledning til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Læs mere