Af Ib Hedegaard Larsen

HUSK & SKRIV 2 – Skrivning, stavning og små sætninger * PAKKET A 5 STK. *

Konsolidering af læse-, skrive- og stavefærdigheder

  • Antal
    -
    +
    375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
HUSK & SKRV kombinerer automatisering af håndskrivning (frigørelse af kognitiv kapacitet) med træning af ord, sætninger og begyndende skriftlighed.

Hæfterne arbejder systematisk med den tidlige skriveudvikling herunder skrivning, stavning, sætningskompleksitet og tekstkompleksitet.

Hæfterne arbejder systematisk med disse trin i den tidlige skriveudvikling:

Stavning:
1. Lydrette ord på to bogstaver
2. Ord på tre-fire bogstaver

Tekstkompleksitet:
1. På vej mod tekst
2. Begyndende tekstsammenhæng
3. Sammenhængende tekster

Sætningskompleksitet:
1. På vej mod de første sætninger
2. Enkle sætninger
3. Udbyggede sætninger

Når eleven øver skrivning af bogstaver i hånden, øges muligheden for at lagre bogstaver og ord betydeligt, viser forskning. At skrive i hånden involverer motorik, øje-håndkoordination, kinæstetisk feedback samt fonologisk aktivering, der forstærker læseindlæringen. Håndskrivning indgår således som et element i det multisensoriske bidrag til lagring af bogstaver og ord, der dermed indirekte forstærker læseudviklingen.

Materialet HUSK & SKRIV indeholder fire elevhæfter.
HUSK & SKRIV 1: Skrivning og stavning af ord på to bogstaver
HUSK & SKRIV 2: Skrivning, stavning og små sætninger
HUSK & SKRIV 3: Sætninger og tekster
HUSK & SKRIV 4: Tekstopgaver

Lærervejledning til HUSK & SKRIV findes i Vejledning til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Til systemet findes også HUSK & REGN 1-4, der træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning, HUSK & LÆS 1-4, der træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læsetræning samt HUSK & TEGN 1-3, som på systematisk vis træner evnen til at bearbejde rumlige figurer og mønstre.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
9788771856132 (5-PAK)
Antal sider
24

Om forfatteren

Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 1.-3. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisningen.

Anmeldelser

Med HUSK & SKRIV bliver mine elever taget i hånden og træner skrivning af små ord, sætninger og tekster. Elever med udfordringer med arbejdshukommelsen har rigtig svært ved at holde fast i det, de finder på at skrive, og så få det ned på papiret. De glemmer det simpelt hen.

Derfor er opgaverne i HUSK & SKRIV så gode, fordi de er meget tydeligt stilladseret. Opgaverne går meget langsomt frem. Der er mange gentagelser, så elever med vanskeligheder med arbejdshukommelsen kan følge med.

Maria Skelbæk-Bundesen, Læsevejleder og dansklærer i udskolingen

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer