HUSK & REGN

HUSK & REGN træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning. Taltræningen er tilrettelagt således, at både hukommelsesspændvidden (mængden af information, der kan rummes) og procesbearbejdningen (hastigheden, hvormed information bearbejdes) tilgodeses. Begge elementer er afgørende for at skabe grundlag for elementær talbehandling.

Lærervejledning til HUSK & REGN findes i Vejledning til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Læs mere