Af Ib Hedegaard Larsen

HUSK & REGN 3 – Tæl og regn med tal fra 1-20 * PAKKET A 5 STK. *

Systematisk taltræning 1.-3. klasse

  • Antal
    -
    +
    375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
HUSK & REGN træner på systematisk vis elever i tidlig risiko for matematikvanskeligheder.

HUSK & REGN træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning. Taltræningen er tilrettelagt således, at både hukommelsesspændvidden (mængden af information, der kan rummes) og procesbearbejdningen (hastigheden, hvormed information bearbejdes) tilgodeses. Begge elementer er afgørende for at skabe grundlag for elementær talbehandling.

Grundlaget for elementær talbehandling er fortrolighed med tallenes navn, form og indhold, men for mange elever kræver dette en langsom progression, tempoarbejde og mange gentagelser.

Materialet HUSK & REGN indeholder fire elevhæfter:
HUSK & REGN 1: Tal fra 1-10
HUSK & REGN 2: Regn med tal fra 1-10
HUSK & REGN 3: Tæl og regn med tal fra 1-20
HUSK & REGN 4: Tæl og regn med tal fra 10-100

Elevernes individuelle kognitive forudsætninger kan testes med materialet Tidlig tegn – på faglige udfordringer, der indeholder Vejledning, Elevhæfte og Scorings- og registreringsark.

Lærervejledning til HUSK & REGN findes i Vejledning til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Til systemet findes også HUSK & LÆS 1-4, der træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læsetræning, HUSK & SKRIV 1-4, der kombinerer automatisering af håndskrivning med træning af ord, sætninger og begyndende skriftlighed samt HUSK & TEGN 1-3, som på systematisk vis træner evnen til at bearbejde rumlige figurer og mønstre.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
9788771856101 (5-PAK)
Antal sider
24

Om forfatteren

Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 1.-3. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisningen.

Anmeldelser

Endelig et materiale, der støtter op om de elever, der har udfordringer med deres arbejdshukommelse. HUSK & REGN har fokus på tal og regning, men med den ekstra støtte det kræver for eleverne, der er dobbeltudfordret.

Man kan som specialundervisningslærer nemt finde lige det hæfte, der passer til det trin, eleven befinder sig på. Og man kan starte helt forfra, hvis det er det, der er behovet.

Signe Stiig, lærer

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer