ASRS | Autism Spectrum Rating Scales

ASRS® er en omfattende skala, der hurtigt og effektivt identificerer symptomer, adfærd og andre kendetegn associeret med autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge. Testen er også ideel i planlægningen af behandling og til at vurdere effekten af allerede igangsat behandling.

I modsætning til lignende testredskaber i Danmark sammenlignes barnet eller den unge i ASRS med en normgruppe af raske børn og unge, ligesom hele autismespektret vurderes i overensstemmelse med diagnostiske retningslinjer (DSM-5).

Spørgeskemaerne udfyldes af barnets eller den unges forældre og pædagoger/lærere og testen resulterer i en totalskala, der beregnes på baggrund af tre delskalaer: Social/Kommunikation, Usædvanlig adfærd og Selvregulering samt otte behandlingsskalaer.

Læs mere

Manual & spørgeskemaer