GrUD

GrUD står for Grammatisk Undersøgelse af Dansk som andetsprog, og den tager udgangspunkt i hvor længe barnet har været eksponeret for dansk i fx daginstitution eller skole. På den måde kan man tidligt blive opmærksom på børn, som viser tegn på forsinket udvikling af deres andetsprog, og afdække, om de sproglige vanskeligheder skyldes en sprogforstyrrelse eller mangelfuld eksponering for andetsproget.

GrUD tager afsæt i processabilitetsteorien og sammenligner barnets resultat med forventede udviklingstrin i andetsproget. Materialet er udformet til førskole- og skolebørn, men kan også anvendes til sproglig vurdering af nyankomne unge og voksne udlændinge.

Læs mere