GOAL

GOAL undersøger de helt fundamentale motoriske færdigheder hos børn og unge, som er nødvendige for at kunne klare sig i dagligdagen. De enkelte GOAL-opgaver er tæt forbundne til mål for intervention, og testen er et effektivt redskab i udredning, tilrettelæggelse af undervisningstilbud og planlægning af og opfølgning på behandling.

Testen er designet som en dynamisk, kreativ og sjov oplevelse for barnet og tager udgangspunkt i sanseintegrationsteori.

Læs mere