KIDS Observation

KIDS Tilsyn

Type

KIDS Observation

Få to KIDS-specialister til at vurdere jeres institution i forbindelse med et kommunalt tilsyn og få en observationsrapport samt mundtlig feedback.

Download til print her.

KIDS-observation med øje for tilsyn
Få to eksterne KIDS-specialister til at foretage en uvildig KIDS-vurdering af institutionen inden eller efter et kommunalt tilsyn, så der kan udpeges en retning for institutionens udviklingsmuligheder. KIDS-observationen i institutionen og den efterfølgende feedback gives på samme dag, alternativt gives der feedback online dagen efter observationen. KIDS-observationen varer de anbefalede 7 timer for at sikre kvaliteten af resultatet.

Forløb og indhold

Et KIDS Tilsyn indebærer:

 • En KIDS-observation foretaget over en hel dag i en institution/dagpleje/SFO/KKFO/klub (syv timer).
 • To eksterne KIDS-observatører, så der er flere øjne på observationsdagen.
 • Observation og scoring af de tre overordnede områder i KIDS-modellen samt de seks inderste områder:
 1. Fysiske omgivelser (inde og ude)
 2. Relationer
 3. Leg og aktivitet
 4. Socio-emotionel udvikling
 5. Demokrati og deltagelse
 6. Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning
 7. Selvet og kroppen
 8. Kommunikation og sprog
 9. Opmærksomhed
 • KIDS-rapport på baggrund af observatørernes scoringer. Rapporten indeholder en uddybende kvalitativ beskrivelse og vurdering af de observerede udviklingsområder samt handlingsanvisninger for fremtidige fokusområder.
 • Mundtlig feedback på observationsdagen eller online dagen efter observationen.

Målgruppe
KIDS Tilsyn kan målrettes til dagpleje, dagtilbud og fritidstilbud.

Udbytte
Med KIDS Tilsyn får I kendskab til institutionens pædagogiske og organisatoriske grundlag, og hvordan udviklingsmuligheder samt tilsyn/eller foregående tilsyn kan samtænkes. Målet er, at institutionen efterfølgende kan arbejde mere konkret med at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Undervisere
Konsulenterne på KIDS Tilsyn er certificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt venligst salgschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk

Pris
24.800 DKK vejl. pris ekskl. moms.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.