Af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose

KIDS Klub

Evaluering og kvalitetsudvikling

 • Antal
  -
  +
  1.500,00 kr.
I alt
1.500,00 kr.
1.200,00 kr. ekskl. moms
Forskningsbaseret redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i klubtilbud til børn og unge mellem 10 og 18 år. Målet er efterfølgende at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børn og unges betingelser for trivsel, læring og udvikling.

KIDS Klub er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning i pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber. Gennem interviews med pædagogisk personale, ledere, pædagogiske konsulenter og børn og unge i Høje-Taastrup Kommune blev det undersøgt, hvad parterne vurderer som pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber.

Materialet bygger herudover på forskning om pædagogisk kvalitet og på udviklingspsykologiskviden om, hvordan børn og unge lærer og udvikler sig. Der er fokus på tre overordnede udviklingsområder: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og på seks specifikke områder, herunder socio-emotionel udvikling, kommunikation og sprog samt demokrati og deltagelse.

Målgruppen er ledere, klubpædagoger og eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter og PPR-psykologer. Materialet kan anvendes til udvikling af en evalueringskultur og til kommunens tilsyn med klubtilbud.

Til KIDS Klub hører et online scoringsprogram, der giver adgang til vurderingsskemaerne og til forskellige former for rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne. Gennemfører man undersøgelserne flere gange over en længere periode, giver rapporterne et overblik over den udvikling, der har fundet sted, og hvilke områder man med fordel kan arbejde med.

Fakta

Udgivelsesår
2023

Om forfatterne

GK
Grethe Kragh-Müller

Grethe Kragh-Müller er cand.psych., autoriseret klinisk psykolog, specialist i børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi på specialistniveau. Hun er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, med forskning i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner.

CR
Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psyk. autoriseret psykolog, Ph.D., professor ved Institut for Kultur og Læring Aalborg Universitet. Charlotte Ringsmoses (CR) forskningsområder er kvalitet i børns opvækstbetingelser begyndende fra den tidlige barndom og i et kontinuum i uddannelsessystemet. CR er forskningsleder for Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning (LSP) ved Aalborg Universitet. CR har skrevet bøger, artikler, undervist og holdt foredrag om betydningen af kvalitet i børns udviklings- og læringsmiljøer.

Målgruppe

Testadministrator

Ledere, klubpædagoger og eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter og PPR-psykologer.

Materialet kan anvendes til udvikling af en evalueringskultur og til kommunens tilsyn med klubtilbud.

Systemkrav

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Tid

Det anbefales at man afsætter en eftermiddag og aften til at observere indendørs og udendørs i klubben.

 

Priser

KIDS Klub – startlicens:

 • 1 stk. KIDS Klub manual
 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 10 online-scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 1.200,- (varenr. 6033-00)

KIDS Fritid – gentegning af licens:

 • 1 års adgang til KIDS Online
 • 10 online scoringer
 • Brugeradministration
 • Individuelle rapporter
 • Sammenlignings- og udviklingsrapporter
 • Support
 • Hosting og vedligeholdelse af data

Kr. 800,- (varenr. 6033-82)

TILKØB (kræver licens):

 • KIDS Klub manual Kr. 540,- (978-87-7185-603-3)
 • 5 online-scoringer Kr. 440,- (varenr. 6033-81)

Licensbetingelser

Udtalelser

I Høje-Taastrup Kommune er vi stolte af at have bidraget til KIDS Klub med viden, erfaring og ikke mindst stemmer fra børn og unge i klubberne, om hvad god kvalitet i klubber er. Udviklingen og test af materialet har allerede givet os værdifulde refleksioner, samtaler med hinanden og pædagogiske læringer.

Pernille Kjeldgård, centerchef for Unge- og Uddannelsescentret, Høje-Taastrup Kommune

Det har været meget givende at gå i dialog omkring vores daglige arbejde med børnene og de unge med udgangspunkt i materiale, vi i Høje-Taastrup Kommune både har været med til at give indspark til og afprøve.

Joakim Traborg Johansen, pædagog, Høje-Taastrup Kommune

Relaterede varer