Af Bo Hejlskov Elvén, Gunilla Nötesjö, Carina Moen, Erik Rova og Anton Sjögren

Adfærdsproblemer hos anbragte unge

 • Bog
  -
  +
  280,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  196,00 kr.
I alt
280,00 kr.
224,00 kr. ekskl. moms
Praktisk guide til, hvordan personalet med low arousal-pædagogik kan hjælpe de anbragte unge, håndtere provokerende adfærd og nedtrappe konfliktsituationer.

Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det.

Unge, der anbringes uden for hjemmet, har ofte en kompleks problematik, som det ikke tidligere er lykkedes at løse, og mange har oplevet misbrug, overgreb og psykisk mistrivsel. I dag er omkring 3.400 unge anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, hvor personalet er underlagt voksenansvarsloven, som udstikker rammerne for, hvor langt personalet må gå i deres magtanvendelse.

Hvis det skal lykkes personalet at hjælpe de anbragte unge, skal de kunne håndtere vanskelige situationer på en ordentlig måde og være ekstremt dygtige til at håndtere trusler og provokerende adfærd, ligesom de skal kunne nedtrappe konfliktsituationer. Og her kommer personalet ofte til kort.

Denne bog er en guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter, nedsmeltninger og vold uden at bruge de særlige beføjelser, som voksenansvarsloven giver. For de er ikke hensigtsmæssige, og der findes velfungerende alternativer. Bogens 13 grundprincipper giver viden om, hvorfor konflikter opstår, og hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

Med udgangspunkt i low arousal-pædagogik henvender bogen sig til alle faggrupper, der arbejder med anbragte unge, og den opfordrer alle til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og for de unges trivsel, tryghed og udvikling.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN (Bog)
978-87-7158-629-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-630-5 (ePub)
Antal sider
208

Om forfatterne

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog, konsulent, underviser og efterspurgt foredragsholder både i Danmark og i Sverige, hvor han bor. Bo arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund, både med hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer konfliktfuld adfærd og modstand mod personalet.

GN
Gunilla Nötesjö

Gunilla Nötesjö er autoriseret psykolog med mange års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, både opholdssteder og sikrede institutioner, og fra arbejdet med misbrugere og unge med antisociale problemer. Gunilla arbejder i dag primært med at udvikle og implementere metoder til at forebygge vold på sikrede institutioner i Sverige.

CM
Carina Moen

Carina Moen er uddannet i statsvidenskab og kriminologi. Hun er national underviser i metoden No Power No Lose og motiverende samtaler i Sverige og arbejder i Statens Institutionsstyrelse (SiS) i Sverige.

ER
Erik Rova

Erik Rova er autoriseret psykolog med speciale i pædagogisk psykologi. Erik har arbejdet med organisationsudvikling og kvalitetssikring i skolen og primærsektoren. Han arbejder som vejleder og underviser og har stor erfaring med at tage imod unge flygtninge i Sverige.

AS
Anton Sjögren

Anton Sjögren er autoriseret psykolog med speciale i børn og unge. Anton har tidligere arbejdet for Red Barnet i Sverige, hvor han udførte klinisk arbejde med opgaver som forelæser. Han har stor erfaring med uledsagede flygtningebørn og arbejder i dag som vejleder og underviser.

Anmeldelser

Bogen er let og hurtigt læst, og dens opbygning er overskuelig med helt korte opsamlinger efter hvert kapitel samt et afsluttende afsnit, der gennemgår hvert kapitel som studiemateriale som inspiration til pædagogiske drøftelser af problematikker i arbejdet med anbragte børn og unge.
Bogens stærkeste side er for det første dens overskuelighed: korte, koncise og visuelle modeller og eksempler, der både hjælper med at huske det essentielle, når man enten skal anvende det i praksis som medarbejder eller i en supervision som fx psykolog. En anden styrke er det kontinuerlige afsæt i konkrete casebeskrivelser, som bevirker, at professionelle med arbejde inden for dette område kan genkende både de unges og egen adfærd i de beskrevne situationer.

Susanne Hjort, psykolog, P – Psykologernes fagmagasin

Relaterede varer