Af Bjarne Nielsen

Inklusionshåndbogen

 • Bog
  -
  +
  360,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  252,00 kr.
I alt
360,00 kr.
288,00 kr. ekskl. moms
Inklusionshåndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede.

Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne.

Hvorfor er inklusion så svært? Der er tale om en så stor gruppe elever, at inklusionsopgaven kun kan løses som en del af en samlet skoleudvikling. Håndbogen beskriver de krav, der må stilles til skolens praktiske arbejde med inklusion af de mange elever. Hvad kendetegner eleverne? Hvad kræves der af kompetencer og samarbejdsformer? Hvilke faglige ressourcepersoner er nødvendige? Hvad kræves der af skoleledelsen? Hvordan inddrages forældrene?

Inklusionshåndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede.

Målgrupper: Inklusionshåndbogen er en grundbog for alle skolens direkte aktører som lærere, AKT-, inklusions- og læsevejledere, pædagoger, skoleledere, konsulenter, PPR og den kommunale ledelse. Skolebestyrelser, forældre, politikere samt samarbejdsparter i dagtilbuds-, familie- og på sundhedsområdet vil også få nyttig viden om skolens inklusionsopgave.

Inklusionshåndbogen inddrager den nyeste pædagogiske forskning og vil være velegnet til undervisere og studerende på pædagog- og ikke mindst læreruddannelsen.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-326-7
ISBN (E-bog)
978-87-7158-327-4 (ePub)
Antal sider
325

Om forfatteren

Bjarne Nielsen

Bjarne Nielsen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i pædagogisk psykologi. Han er læreruddannet og har været ledende skolepsykolog, børne- og ungechef i Jægerspris og fagchef i Frederikssund.

Anmeldercitater

"Inklusionshåndbogen" er på flere områder en god og gedigen læseoplevelse. Bogen er meget velskrevet, let at læse og forudsætter ikke, at læseren har et forhåndskendskab til inklusion. Som læser præsenteres man for helt centrale inklusionsforhold og -områder med afsæt i aktuel forskning og kan finde yderligere inspiration i bogens mange referencer.

Christina Krolmer, folkeskolen.dk, april 2016

Noget af det mest udførlige der er skrevet om inklusion i skolen. Bogen er velformuleret og skrevet i et let-forståeligt sprog. Ingen tvivl om at denne bog kan give svar på rigtig mange af de spørgsmål, der rejser sig i skolen omkring inklusion.

Boy Olesen, DBC Medier Lektørudtalelse, marts 2016

[...] så er det en bog der burde være at finde på folkeskolerne, hos de ansvarlige på kommunalforvaltningerne og byråd – for efter læsning af denne fremragende bog, ville vi alle være meget bedre rustet til en fornuftig debat og til at løfte den vigtige opgave inklusion er. Derfor får den mine varmeste anbefalinger.

Flemming H. Gertsen, JAGOO, marts 2016

En særdeles væsentlig, velskrevet og aktuel bog!

Bjørn Glæsel, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, marts 2016

Der er nogle forfattere man føler sig helt tryg ved. Bjarne Nielsen er en af dem. Og hvorfor så det? Fordi man ved at her er en bog der er spækket med relevant viden. [...] En bog der skal købes.

Kai Petersen, AKTbladet nummer 160

Relaterede varer