Af Kirsten Bro, Ole Løw og Jørgen Svanholt

Psykologiske perspektiver på intervention

I pædagogiske kontekster

  • Bog
    -
    +
    400,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
Der rejser sig mange spørgsmål for den professionelle, der skal intervenere. Hvad skal man vide? Hvornår ved man nok? Er metodevalget afgørende, eller er det snarere forståelsen, der er vigtig? Findes der én rigtig måde at agere på, eller er valget kontekstafhængigt?

Denne bog handler om forskellige psykologiske perspektiver på intervention i pædagogiske kontekster. Forfatterne giver hver en beskrivelse af deres teoretiske ståsted med tilhørende forslag til intervention på baggrund af en case om den 13-årige Jens, hvis forældre og lærere ikke ved, hvad de skal stille op.

De psykologiske perspektiver er: neuropsykologisk, kognitivt, eksistenspsykologisk, selvpsykologisk, kritisk psykologisk, løsningsfokuseret, communitypsykologisk og narrativt.

Bogen er en casemetodisk tydeliggørelse af sammenhængen mellem forståelse og forandring, og den tilbyder et overblik over ligheder og forskelle mellem de præsenterede perspektiver på intervention. Den kan derfor ses som et mangesidet bidrag til læserens eget arbejde med at finde mulige udviklingsstier eller arbejdsmodeller i interventionsarbejdet.

Bogen henvender sig til en række professioner, hvor relationer er en central del af arbejdet: lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, sundheds- og ernæringsuddannede, mellemledere og psykologer.

Med bidrag af: Anne Vibeke Fleischer, Bo Jacobsen, Christina Sand Jespersen, Fatemeh Hejazi, Geir Lundby, Irene Henriette Oestrich, Jakob Skov Knudsen, Jan Tønnesvang, Jørgen Svanholt (red.), Kirsten Bro (red.), Line Lerche Mørck, Lise Merrild, Maia Feldman, Ole Løw (red.), Peter Berliner og Poul Skaarup Jensen.

Fakta

Udgivelsesår
2009
ISBN (Bog)
978-87-7706-309-1
Antal sider
356

Anmeldercitat

"... en nyttig samling til overblik over teoridannelser og heraf afledte praksisforslag ikke blot for målgruppen, men også for allerede erhvervsudøvende til refleksioner og kvalificering af egen praksis ..."

Jens Verner Nielsen, DBC Lektørudtalelse 12/2009

Relaterede varer