Af Grethe Damon og Lars Røgilds

Dynamisk assessment som psykologisk-pædagogisk redskab

En introduktion til Reuven Feuersteins teori og metode

  • Bog
    -
    +
    370,00 kr.
I alt
370,00 kr.
296,00 kr. ekskl. moms

Kan man hæve niveauet markant for et barn med svære indlæringsvanskeligheder? Hvordan målretter man en indsats? Hvordan skaber man varige forandringer for børn med kognitive handicap? Det er spørgsmål som disse, der tages op i denne bog.

Bogen har dynamisk assessment som sit omdrejningspunkt, og præsenterer hermed en alternativ og supplerende tilgang til traditionel psykometrisk testning og udredning. Ud over en generel introduktion til begrebet dynamisk assessment, indgår også en specifik præsentation af den israelske professor Reuven Feuersteins særligt udviklede metode ’Learning Propensity Assessment Device (LPAD)’.

Under assessment med LPAD søges specifik viden om barnets blokeringer og kognitive deficit og mindst lige så vigtigt: hvordan disse overkommes. I arbejdet med LPAD lægges kimen til kognitive forandringer allerede under selve testningen.
Feuerstein beskriver alle mennesker, børn som voksne, som grundlæggende kognitivt modificerbare. Hjernens kognitive strukturer ændrer sig i samspillet med omgivelserne og gennem intentionel og tilrettelagt mediering, kan en indsats målrettes varige kognitive ændringer.

Dynamisk assessment er velkendt som psykologisk-pædagogisk begreb og som udredningsmetode i en række lande, herunder USA, Tyskland, Holland og Israel. Det er første gang at dele af Feuersteins produktion udgives på dansk. Bogen indeholder tillige bidrag af en af Europas førende ’Feuerstein-specialister’, den belgiske professor Joseph Lebeer, samt bidrag af Lars Røgilds, Louise Bøttcher og Grethe Damon, der sætter Feuersteins tænkning i relation til børn med handicap i en dansk kontekst.

Bidrag af Reuven Feuerstein og Joseph Lebeer er oversat fra engelsk af Charlotte Pietsch. Forord af Søren Hertz.

Fakta

Udgivelsesår
2013
ISBN (Bog)
978-87-7706-697-9
Antal sider
240

Om forfatterne

GD
Grethe Damon

Grethe Damon er cand.psych. og lærer. Hun har gennem 16 år arbejdet som specialundervisningslærer. Siden 2011 har hun arbejdet som psykolog på et behandlingshjem for børn med autismespektrumforstyrrelser og andre tilgrænsende udviklingsforstyrrelser, størsteparten med alvorlige indlæringsvanskeligheder. Grethe er den første i Danmark, der er uddannet som assessor i Feuersteins dynamiske assessmentmetode (LPAD) og kognitive træningsmetode (IE). Hun har desuden en efteruddannelse som Imago parterapeut samt en treårig mindfulnessuddannelse.

LR
Lars Røgilds

Lars Røgilds er cand.mag. og lektor i pædagogik ved University College Sjælland, hvor han bl.a. underviser pædagogstuderende i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Lars er oprindeligt uddannet socialpædagog og har siden 2000 været engageret i arbejdet med adoption som kursusleder og som Post Adoptions Service-konsulent for Familiestyrelsen. Han har desuden udført kurser, workshops og undervist i Afrika og Sydøstasien. Lars er efteruddannet som systemisk supervisor og konsulent samt Imago-parterapeut. Lars er uddannet i Feuersteins Instrumental Enrichment og arbejder med private klienter efter denne metode.

Anmeldercitater

"Bogen taler ind i en refleksiv psykologisk praksis, som ikke kun vedrører metodevalg, men ligeledes hvilken fortolkningsramme vi forstår vores praksis ud fra. At dette samtidig formuleres i et let læseligt, men højt fagligt sprog, gør blot bogen mere anbefalelsesværdig."

Maiken Damborg Jørgensen, Psykolog Nyt

"Denne bog giver læseren en forståelse for nødvendigheden af at se på elevernes styrker. Især når talen falder på specialpædagogik og inklusion, er bogen spændende læsning."

Flemming Platz, Folkeskolen.dk 24. juni 2013

Relaterede varer