Ord & matematik

Sproglige udfordringer kan handle om flersprogethed eller om DLD, men det kan også være andre sproglige vanskeligheder, der knytter sig til dysleksi. De sproglige udfordringer kan handle om matematikkens særlige genretræk, men også om den kontekst som matematik placeres i. Både den kontekstafhængige og genremæssige dimension i sproget spiller en vigtig rolle.

Ord & matematik er et lettilgængeligt materiale for lærere og elever, der adresserer disse sproglige udfordringer.

Læs mere