Af Mikkel Stoltenberg Bruun

Ord & matematik – GEOMETRI * PAKKET A 3 STK. *

  • Antal
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Elevhæfte til mellemtrinnet med opgaver om geometri. Opgaverne er skrevet, så de imødekommer elever med sproglige udfordringer.

* NYHED 18. APRIL *

I dette hæfte finder du opgaver om geometri. Opgaverne er skrevet, så de imødekommer elever med sproglige udfordringer. Det betyder, at sætningerne er grammatisk forsimplede, at der er et eksplicit arbejde med førfaglige ord, og at der er få faglige pointer på hver side. Når du og dine elever har arbejdet med hæftet, er det målet, at dine elever bl.a. kan forklare om ligheder og forskelle mellem kvadrater, rektangler, romber og parallelogrammer.

Sproglige udfordringer er en væsentlig, men ofte overset kilde til vanskeligheder i matematik. Det er ikke kun flersprogede elever, der oplever sproglige udfordringer i matematikundervisningen, og derfor skal udfordringerne heller ikke tilgås som en problematik, der bunder i det at være flersproget. De sproglige udfordringer kan handle om matematikkens særlige genretræk, men også om den kontekst som matematik placeres i. Både den kontekstafhængige og genremæssige dimension i sproget spiller en vigtig rolle. Ord & matematik er et lettilgængeligt materiale for lærere og elever, der adresserer disse sproglige udfordringer.

Materialet er inddelt i en grundbog og tre elevhæfter, som der retter sig mod hver sit matematiske stofområde.

Grundbog og elevhæfter til Ord & matematik – TAL og Ord & matematik – STATISTIK udkommer juni ’23.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
978-87-7185-438-1 | 773-3 (3-PAK)
Antal sider
32

Om forfatteren

MB
Mikkel Stoltenberg Bruun

Mikkel Stoltenberg Bruun er matematiklærer og bestyrelsesformand i Lektiepiloter.

Relaterede varer