Af Mikkel Stoltenberg Hatting

Ord & matematik – GEOMETRI * PAKKET A 3 STK. *

  • Antal
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Elevhæfte til mellemtrinnet med opgaver om geometri. Opgaverne er skrevet, så de imødekommer elever med sproglige udfordringer.

I dette hæfte finder du opgaver om geometri. Opgaverne er skrevet, så de imødekommer elever med sproglige udfordringer. Det kan være flersprogede elever eller elever med andre sproglige vanskeligheder. Det betyder, at sætningerne er grammatisk forsimplede, at der er et eksplicit arbejde med førfaglige ord, og at der er få faglige pointer på hver side. Når du og dine elever har arbejdet med hæftet, er det målet, at dine elever bl.a. kan forklare om ligheder og forskelle mellem kvadrater, rektangler, romber og parallelogrammer.

Sproglige udfordringer er en væsentlig, men ofte overset kilde til vanskeligheder i matematik. Det er ikke kun flersprogede elever, der oplever sproglige udfordringer i matematikundervisningen, og derfor skal udfordringerne heller ikke tilgås som en problematik, der bunder i det at være flersproget. De sproglige udfordringer kan handle om matematikkens særlige genretræk, men også om den kontekst som matematik placeres i. Både den kontekstafhængige og genremæssige dimension i sproget spiller en vigtig rolle. Ord & matematik er et lettilgængeligt materiale for lærere og elever, der adresserer disse sproglige udfordringer.

Materialet er inddelt i en grundbog og tre elevhæfter, som der retter sig mod hver sit matematiske stofområde.

Grundbog og elevhæfter til Ord & matematik – TAL  udkommer december ’23.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
9788771857733 (3-PAK)
Antal sider
32

Om forfatteren

MH
Mikkel Stoltenberg Hatting

Mikkel Stoltenberg Hatting (tidl. Bruun) er matematiklærer, lærebogsforfatter og bestyrelsesformand i Lektiepiloter.

Kopisider

Kopisiderne til hæftet om geometri finder du her.

målgruppe

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 4.-6. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisning – herunder DSA.

Anmeldelser

De tre hæfter til Ord og matematik støtter super godt op om tosprogede elever og elever med sproglige udfordringer.

Jeg har haft så svært ved at finde ud af, om de elever, jeg sidder med, har haft matematikvanskeligheder, eller om det handlede om noget helt andet. Indtil jeg fandt ud af, at det simpelt hen handlede om, at de har svært ved at forstå ordene til matematik. Og det er ikke kun fagordene, men ord som ”lige” eller ”hjørne”. Hvad er det?

Den gennemgang får eleverne i Ord og matematik. Og så er der ovenikøbet de fineste videoer, som forklarer betydningen på sådan en god måde.

Maria Skelbæk-Bundesen, Læsevejleder og dansklærer i udskolingen

FAGLIGT OPLÆG

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer