Certificering

KIDS Certificeringskursus

Type

Certificering

Pris

19.800 kr. ekskl. moms per person

Tilmeld

Kontakt Salgs- og markedschef Susanne Handberg på tlf. +45 3147 6235 eller på mail sh@dpf.dk.

Bliv certificeret i brugen af KIDS så du kan anvende observationsredskabet og vejlede og supervisere andre.

På certificeringskurset får du en grundig indføring i teorien og forskningen bag redskabet, og du bliver fortrolig med at anvende KIDS i praksis.

Du lærer at anvende observation som metode til at vurdere den pædagogiske kvalitet, som den kommer til udtryk i de faktiske omgivelser og handlinger i hverdagen. På kurset kobles teorien med konkrete observationer i praksis, så du på et kvalificeret grundlag bliver i stand til at identificere de forhold i institutionen/dagplejen, der kan arbejdes med for at udvikle kvaliteten. På denne baggrund lærer du, hvordan man vurderer de forskellige observationsområder og scorer de enkelte items korrekt.

Kurset har et dobbeltsidet formål, hvor du dels selv lærer at beherske redskabet i praksis, og dels bliver klædt på til at vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.

Forløb og indhold

Kurset strækker sig over to dage:

Dag 1: Certificeringskursus (teori og metode) 3-4 timer / Heldagskursus

Dag 2: Observation over en dag inklusiv scoringsmøde 7 timer (kl. 8.30-15.30)


Dag 1 (teori og metode):

Denne dag får du et indgående kendskab til redskabet KIDS og lærer, hvordan du anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab. Du får viden om baggrunden, teorien og forskningen bag KIDS. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet og de enkelte udviklingsområder, og du får indsigt i, hvordan man kan bruge KIDS til at arbejde med pædagogisk udvikling i dagtilbud.

Dag 2 (observation i praksis):

Dag 2 foregår i en udvalgt daginstitution/dagpleje med en-til-en oplæring fra en certificeret KIDS Konsulent. Denne dag får du en grundlæggende og praksisnær indføring i brugen af redskabet. Du lærer at anvende KIDS som observationsværktøj, indføres i brugen af scoringsskalaen og bliver fortrolig med, hvordan man scorer de enkelte items.

Du øver dig i at strukturere din observation og dine vurderinger samt at opgøre dine scorer. Kursuslederen vil undervejs coache og vejlede dig i brugen af KIDS – og undervise i, hvordan man scorer handlinger og ikke hensigter.

I træningsforløbet scorer både kursuslederen og kursisten den givne institution/dagpleje for bagefter at kunne sammenligne og diskutere de enkelte scorer. På den måde opnår du kendskab til metoden og lærer, hvordan man scorer KIDS korrekt.

Målgruppe

Kurset er målrettet fagpersoner, som arbejder med pædagogisk udvikling eller udfører tilsynsrelaterede opgaver på dagtilbudsområdet, fx pædagogiske konsulenter i kommunerne eller ledere på flere niveauer i dagtilbuddene.

Dit udbytte

Som certificeret i KIDS opnår du:

  •  Viden om teorien og forskningen bag KIDS
  •  Fremgangsmåden i forhold til at anvende KIDS
  •  Grundig indføring i observation som metode
  •  Kobling af teori og praksis i dine observationer og vurderinger
  •  Øvelse i selvstændigt at foretage og strukturere KIDS-observationer i praksis
  •  Sikkerhed i forhold til at vurdere og score udviklingsområderne korrekt
  •  En faglig baggrund i forhold til at kunne vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS

Undervisere

Underviserne på KIDS Certificeringskurser er mastercertificerede i KIDS. De har flere års erfaring med at arbejde med KIDS – både i forhold til observation og implementering af KIDS som evalueringsredskab i daginstitutioner, dagplejen og kommuner.

Forudsætning for deltagelse:

Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for pædagogik eller psykologi, fx pædagog eller cand.pæd.pscyh. samt praksiserfaring fra dagtilbudsområdet, enten på institutions- eller kommunalt niveau.

Er du interesseret i at blive certificeret?

Så kontakt venligst Salgs- og markedschef Susanne Handberg på tlf. +45 3147 6235 eller på mail sh@dpf.dk.

Pris: 19.800 kr. ekskl. moms per person

Sådan anvender du KIDS

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle pædagogisk kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS certificeret, kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.