KIDS Kursus

KIDS Certificeringskursus

Type

KIDS Kursus

Bliv certificeret i brugen af KIDS, så du kan anvende observationsredskabet og vejlede og supervisere andre.

Download til print her. 

Kurset har et dobbeltsidet formål, hvor du dels selv lærer at bruge redskabet i praksis, og dels bliver klædt på til at vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.

På certificeringskurset får du en grundig indføring i teorien og forskningen bag redskabet, og du bliver fortrolig med at anvende KIDS i praksis. Du lærer at bruge observation som metode til at vurdere den pædagogiske kvalitet, som den kommer til udtryk i de faktiske omgivelser og handlinger i hverdagen.

På kurset kobles teorien med konkrete observationer i praksis, så du på et kvalificeret grundlag bliver i stand til at identificere de forhold i institutionen/dagplejen, der kan arbejdes med for at udvikle kvaliteten. På denne baggrund lærer du, hvordan man vurderer de forskellige observationsområder og scorer de enkelte items korrekt.

Forløb og indhold
Kurset strækker sig over to dage:

Dag 1: Certificeringskursus (teori og metode): 3-4 timer/KIDS Grundforløb

Dag 2: Observation i praksis, inklusive scoringsmøde: 7 timer (kl. 8.30-15.30)

Dag 1 (teori og metode):

På dag 1 får du et indgående kendskab til redskabet KIDS og lærer, hvordan du anvender KIDS i praksis, både som evaluerings- og udviklingsredskab. Du får viden om baggrunden, teorien og forskningen bag KIDS. På kurset gennemgås opbygningen af redskabet og de enkelte udviklingsområder, og du får indsigt i, hvordan man kan bruge KIDS til at arbejde med pædagogisk udvikling.

Dag 2 (observation i praksis):

Dag 2 foregår i en udvalgt institution/dagpleje med en-til-en-oplæring fra en certificeret KIDS-konsulent. Her får du en grundlæggende og praksisnær indføring i brugen af redskabet. Du lærer at anvende KIDS som observationsværktøj, indføres i brugen af scoringsskalaen og bliver fortrolig med, hvordan man scorer de enkelte items.

Du bliver trænet i at strukturere din observation og dine vurderinger og i at opgøre dine scorer. KIDS-konsulenten vil undervejs coache og vejlede dig i brugen af KIDS – og undervise i, hvordan man scorer handlinger og ikke hensigter.

I træningsforløbet scorer både kursuslederen og kursisten den givne institution/dagpleje for bagefter at kunne sammenligne og diskutere de enkelte scorer. På den måde opnår du kendskab til metoden og lærer, hvordan man scorer KIDS korrekt.

Målgruppe
Kurset er målrettet fagpersoner, som arbejder med pædagogisk udvikling eller fører tilsyn, fx pædagogiske konsulenter i kommuner eller ledere på flere niveauer.

Udbytte
Som certificeret i KIDS får du:

  • Viden om teorien og forskningen bag KIDS
  • Grundig indføring i observation som metode
  • Koblet teori og praksis i dine observationer og vurderinger
  • Øvelse i selvstændigt at foretage og strukturere KIDS-observationer i praksis
  • Sikkerhed i forhold til at vurdere og score udviklingsområderne korrekt
  • En faglig baggrund i forhold til at kunne vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS

Undervisere
Konsulenterne på certificeringskurset er mastercertificerede i KIDS og har typisk en pædagogfaglig uddannelse samt erfaring fra praksis, der er koblet med en akademisk uddannelse. De har flere års erfaring med KIDS – både i forhold til observation i praksis og til implementering af KIDS som evalueringsredskab i dagpleje, daginstitutioner og fritidstilbud.

Forudsætning for deltagelse
Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for pædagogik eller psykologi, fx pædagog eller cand.pæd.pæd.psyk. samt praksiserfaring, enten på institutions- eller kommunalt niveau.

KIDS Certificeringsbevis
Efter kurset modtager du et KIDS Certificeringsbevis. Beviset udstedes af Dansk Psykologisk Forlag.

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt venligst salgs- og markedschef Susanne Handberg på tlf. 3147 6235 eller på mail: sh@dpf.dk.

Pris
19.800 DKK vejl. pris ekskl. moms.

Kort om KIDS
KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet og praksis i dagtilbud. KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og bygger på forskning og teori om, hvad der skaber trivsel og gode udviklingsmuligheder for børn. Redskabet har således fokus på at evaluere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for udvikling, læring og trivsel.

KIDS anvendes både af dagtilbud og af kommuner i deres pædagogiske tilsyn og udviklingsarbejde.

Det kræver viden og indsigt at anvende KIDS-redskaberne korrekt, og derfor anbefaler vi altid, at man deltager i et introduktionskursus. Skal din institution eller din kommune arbejde med KIDS, anbefaler vi desuden, at lederen eller den pædagogiske konsulent certificeres i brugen af KIDS. Som KIDS-certificeret kan du vejlede og supervisere andre i brugen af KIDS.