Af Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller

KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner

2. udgave

  • Antal
    -
    +
    2.250,00 kr.
I alt
2.250,00 kr.
1.800,00 kr. ekskl. moms
Anerkendt, forskningsbaseret og danskudviklet redskab til evaluering og udvikling af den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner.

KIDS bygger på observation af de faktiske forhold i daginstitutionen og fokuserer på tre overordnede udviklingsområder de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet – og på seks specifikke områder: Socioemotionel udvikling, Demokrati og deltagelse, Selvet og kroppen, Opmærksomhed, Kommunikation og sprog samt Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning.

KIDS er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og i samarbejde med danske pædagoger og kommuner. Redskabet følger den danske lovgivning for dagtilbud og bygger på national og international forskning om pædagogisk kvalitet og på udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

KIDS i det pædagogiske tilsyn

Tilsyn og pædagogisk udvikling hænger sammen. Derfor involverer en KIDS-vurdering både forvaltning, ledere og pædagoger, som er de personer, der har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen i institutionerne. En KIDS-vurdering sker i samarbejde mellem:
• Pædagogisk konsulent (tilsynsansvarlig)
• Dagtilbudsleder
• Repræsentanter fra personalet (pædagoger)

KIDS-vurderinger bør foretages en gang om året. Kvaliteten og dagligdagen i institutionen ændrer sig løbende. Der kommer nye børn og nye voksne, og også rammerne kan ændre sig. Det betyder, at en vurdering af den pædagogiske kvalitet også kan ændre sig, så en institutionen, der fx lå lavt det ene år, klarer sig bedre året efter.

KIDS, 2. udgave er tilpasset den nye lovgivning, og der er gennemført validering og reliabilitetstest. KIDS-modellen er den samme, men modellens betegnelser er opdateret på baggrund af ny lovgivning og input fra KIDS-brugere. Alle items og vejledningen er revideret i forhold til lovgivningen og det kommunale tilsyn.

KIDS består af:

Manualen KIDS – baggrund, forskning og vejledning i brugen af KIDS samt de ni vurderingsskemaer.

KIDS Quick Guide – trin-for-trin-vejledning til KIDS-vurderinger (A3-plakat, ill. i farver).

KIDS Online – administrations- og scoringsprogram, der giver adgang til at udfylde og score vurderingsskemaerne digitalt, og til rapporter, der giver et samlet overblik over resultaterne.

KIDS Overblik – en rapportfunktion udviklet til at understøtte kommunernes brug af KIDS. KIDS Overblik gør det muligt at sammenligne flere institutioners KIDS-undersøgelser, fx til kommunens pædagogiske tilsynsopgave. Ved indgåelse af en kommunal licensaftale er denne funktion inkluderet i aftalen.
Kontakt forlaget for mere info ved at skrive til os eller ringe på 4546 0050.

Fakta

Udgivelsesår
2020

Om forfatterne

CR
Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psyk. autoriseret psykolog, Ph.D., professor ved Institut for Kultur og Læring Aalborg Universitet. Charlotte Ringsmoses (CR) forskningsområder er kvalitet i børns opvækstbetingelser begyndende fra den tidlige barndom og i et kontinuum i uddannelsessystemet. CR er forskningsleder for Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning (LSP) ved Aalborg Universitet. CR har skrevet bøger, artikler, undervist og holdt foredrag om betydningen af kvalitet i børns udviklings- og læringsmiljøer.

GK
Grethe Kragh-Müller

Grethe Kragh-Müller er cand.psych., autoriseret klinisk psykolog, specialist i børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi på specialistniveau. Hun er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, med forskning i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner.

Målgruppe

KIDS henvender sig til:
• Daginstitutioner, der vil arbejde målrettet med at udvikle den pædagogiske kvalitet.
• Pædagoger, daginstitutionsledere samt eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter, som i samarbejde løbende vil evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet.
• Materialet kan anvendes til selvevaluering, til at tage temperaturen på og udvikle egen pædagogiske praksis og til kommunernes tilsyn med daginstitutionerne.

KIDS i det pædagogiske tilsyn
Tilsyn og pædagogisk udvikling hænger sammen. Derfor involverer en KIDS-vurdering både forvaltning, ledere og pædagoger, som er de personer, der har størst indflydelse på den pædagogiske kvalitet i hverdagen i institutionerne. En KIDS-vurdering sker i samarbejde mellem:
• Pædagogisk konsulent (tilsynsansvarlig)
• Dagtilbudsleder
• Repræsentanter fra personalet (pædagoger)

Systemkrav

Online-scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Tid

Både interne og eksterne observatører bør afsætte en hel dag til observation og observere hen over hele dagen.

Hvis det er svært for interne observatører at afsætte tilstrækkelig tid til observation, anbefales: to timer om formiddagen, to timer om eftermid­dagen og en time på legepladsen. Observationerne behøver ikke at foregå den samme dag.

Anmeldelser

KIDS danner med sit forskningsbaserede afsæt grundlag for en fælles drøftelse af den pædagogiske kvalitet. KIDS giver mulighed for at arbejde målrettet og systematisk med udviklingen af pædagogisk kvalitet. I Roskilde Kommune anvendes KIDS systematisk som en del af det pædagogiske tilsyn. Vi oplever positiv feedback fra områdeledere, pædagogiske ledere samt medarbejdere, der ligesom forvaltningen finder KIDS meget anvendeligt i arbejdet med at højne den pædagogiske kvalitet.

Joan Dybdal Petersen, udviklingskonsulent, Dagtilbud, Roskilde Kommune

Priser

Start KIDS – licens*:
• 2 stk. KIDS manual (bøger)
• 2 stk. KIDS Quick Guide
• 1 års adgang til KIDS Online
• 10 online-scoringer
• Brugeradministration
• Individuelle rapporter
• Sammenlignings- og udviklingsrapporter
• Support
• Hosting og vedligeholdelse af data
Kr. 1.800,- (varenr. 3298-00)

KIDS – gentegning af licens*:
• 1 års adgang til KIDS Online
• 10 online scoringer
• Brugeradministration
• Individuelle rapporter
• Sammenlignings- og udviklingsrapporter
• Support
• Hosting og vedligeholdelse af data
Kr. 1.200,- (varenr. 3298-82)

TILKØB (kræver licens):

KIDS manual og KIDS Quick Guide
Kr. 540,- (varenr. 3298-001)

5 online-scoringer
Kr. 440,- (varenr. 3298-81)

KIDS MONITOR
(varenr. 3298-83)

Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt forlaget for mere info og pris ved at skrive til os eller ringe på 4546 0050.

*) Licensen gælder til én institution. Hvis KIDS skal anvendes på flere institutioner, bestilles et tilsvarende antal licenser.

Se bilag med licensbetingelser nedenfor.

Licensbetingelser

Kurser

For KIDS kurser og certificering kontakt salgschef Susanne Handberg, sh@dpf.dk eller telefon 8880 2356.

Relaterede varer