Af Sebastian Damkjær-Ohlsen

Ledelse af kvalitet i daginstitutioner

Sådan omsætter I teori og mål til god praksis

 • Bog
  -
  +
  290,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  203,00 kr.
I alt
290,00 kr.
232,00 kr. ekskl. moms
Kvalitet og god ledelse hænger uløseligt sammen. Det handler fx om sammenhæng mellem mål, handling og strategi, fælles værdier, godt samarbejde overalt i institutionen, fokus på best practice og håndtering af svære situationer.

Der er stor forskel på kvaliteten rundt om i landets daginstitutioner. Selv i den samme institution kan der være markant forskel på stuerne. Når kvaliteten varierer så meget, kan man ikke vide, om børnene har de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling, eller om de er uheldige at havne på „grå stue“.

Denne bog er til daginstitutionsledere på alle niveauer og til pædagogiske konsulenter. Den viser, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med at skabe god kvalitet i hele daginstitutionen. Bogen bygger bro mellem den pædagogiske kvalitet og det organisatoriske og ledelsesmæssige arbejde med at skabe kvalitet.

Kvalitet handler både om at leve op til krav og forventninger, løse kerneopgaven, være åben over for forskellige perspektiver og måder at gøre tingene på og om selvledelse, en lærende evalueringskultur og psykologisk tryghed.

Bogen præsenterer de opmærksomhedspunkter, som man – på baggrund af forskning og erfaring – ved er helt centrale. Disse kvalitetsmarkører spænder vidt. Det handler fx om sammenhæng mellem mål, handling og strategi, fælles værdier, godt samarbejde overalt i institutionen, fokus på best practice og håndtering af svære situationer. Bogen rummer også et væld af konkrete øvelser og ledelsesredskaber til at opnå en samlet høj kvalitet. Lige til at gå til.

Ledelse af kvalitet i daginstitutionen er en kompleks opgave, som er forskellig for alle, men bogen er fuld af brugbare redskaber til at motivere medarbejderne i daginstitutionen til gavn for alle de børn, der trives og udvikler sig sammen med jer i hverdagen.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-938-2
ISBN (E-bog)
978-87-7158-939-9 (ePub)
Antal sider
196

Om forfatteren

Sebastian Damkjær-Ohlsen

Sebastian Damkjær-Ohlsen er partner og chefkonsulent hos HR7 erhvervspsykologi. Her hjælper han daginstitutioner og kommuner med at øge kvaliteten. Sebastian har viet sit arbejdsliv til børneområdet, først som spejder, socialpædagog og underviser på pædagoguddannelsen og siden som selvstændig pædagogiskpsykologisk konsulent.

Anmeldelser

Bogen tilbyder en række indblik i, hvordan man kan forstå forskellige sider af pædagogisk kvalitet. Der er gode praksiseksempler i bogen, og endelig introduceres forskellige øvelser, som man kan arbejde med i personalegruppen.

Grethe Kragh-Müller, lektor cand.psych., aut. psykolog og specialist i børnepsykologi

Bogen er bygget op om 18 kvalitetsmarkører, der er et vidunderligt begreb, som forbinder teoretisk indsigt med konkret praksis. De anviser, hvad vi skal kigge efter, når vi som ledere, medarbejdere og konsulenter i daginstitutioner vil blive klogere på den pædagogiske kvalitet i en bestemt institution eller på en bestemt stue. Hver kvalitetsmarkør, der navngives med stor bevidsthed om sprogets skabende kraft, vækker nysgerrighed og lyst til at engagere sig.

Gitte Haslebo, cand.psych., specialist i organisationspsykologi, organisationskonsulent og forfatter

En fornøjelse at læse bogen, og jeg blev meget klogere. Bogen er godt struktureret og med et dejligt læsevenligt layout. Bogen vidner om forfatterens gode indsigt i emnet, og han holder læseren på sporet med de ofte opdukkende opsamlinger og personaleøvelser.

Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

Relaterede varer