Af Susanne Ploug Sørensen og Mai-Britt Herløv Petersen

Pædagogisk ledelse er faglig ledelse

- fordi læring er i centrum

 • Bog
  -
  +
  380,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  265,00 kr.
I alt
380,00 kr.
304,00 kr. ekskl. moms
Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. Bogen bygger på to principper: princippet om læring i centrum og princippet om distribueret ledelse.

På enhver skole og uddannelsesinstitution bør alle ledelsesmæssige beslutninger altid følges op af spørgsmålet: ”Hvordan vil dette fremme elevernes og de studerendes læring?”.

Pædagogisk ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling. Undervisernes faglige kompetenceudvikling er afgørende for elevers og studerendes læring, eftersom undervisernes engagement, faglige læring og lærer-elev-relationen er den allervigtigste enkelte faktor af betydning for læring og trivsel.

Bogen bygger på to principper: 1) Princippet om læring i centrum, hvilket kræver pædagogisk ledelse som faglig ledelse  og 2) princippet om distribueret ledelse, hvilket betyder pædagogisk ledelse som en to-vejs-kommunikation, der finder sted overalt i organisationen.

Pædagogisk ledelse er kernen i den ledelsesmæssige opgaveløsning på enhver skole eller uddannelsesinstitution, der har elevernes og de studerendes læring i centrum. Derudover indbefatter den ledelsesmæssige opgaveløsning strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske ledelsesopgave skal derfor primært rettes mod elevernes læring og resultater, og den skal bygge på forskningsevidens, didaktiske metoder og praksisevidens, der kan give viden om elevernes læringsresultater.

Udover gode råd til lederen introducerer bogen:

 • praksistrekanten – en model for ledelse af pædagogisk praksis på tre niveauer
 • en firefeltsmodel, der kan rammesætte et inkluderende læringsmiljø
 • modeller for faglig udvikling
 • en skabelon for feedbackgivning og coaching samt særlige spilleregler for at indgå i sådanne samtaler
 • de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ledelse af tværprofessionelle medarbejdere
 • indsatsteorimodellen, der kan anvendes af skolens forskellige team i forbindelse med mindre udviklingsprojekter
 • effektevalueringsmodellen, der fokuserer på effekten af en given indsats
 • videnskabsteoriens ABC, en videnskabsteoretisk model til forståelse af viden og videnstilblivelse til brug for kritisk stillingtagen til forskning og litteratur om pædagogisk ledelse.

Pædagogisk ledelse er faglig ledelse henvender sig til skoleledere og ledere af uddannelsesinstitutioner, studerende på diplomuddannelser og kompetenceudviklende kurser, ledere af afdelinger, teams, projekter og koordinatorer samt lærere og undervisere på læreruddannelserne, efter- og videreuddannelse af både lærere og pædagoger samt diplomuddannelser i skoleledelse.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN (Bog)
978-87-7158-285-7
ISBN (E-bog)
978-87-7158-286-4 (ePub)

Om forfatterne

Susanne Ploug Sørensen

Susanne Ploug Sørensen er oprindelig læreruddannet, er cand.pæd.psyk. og autoriseret organisationspsykolog. Hun har skrevet en ph.d-afhandling om engagementet i arbejdet. Susanne er desuden Master i Søren Kierkegaard samt ejer af konsulentfirmaet Grounded Organizational Development, GOD, som bygger på ideen om, at udvikling skal vokse og gro nedefra ? men ledes oppefra. Udvikling nedefra er båret af medarbejdernes engagement, og lederen må lede ud fra betydningen af dette. I nærværende spændingsfelt tilbydes rådgivning, undervisning (fx på diplomniveau), instruktion (fx gensidig coaching), mentoring (fx af nyuddannede kandidater), vejledning (fx på rapporter eller studieprodukter), supervision (fx af skoleledere) og coaching (fx af team) samt endvidere stresscoaching.

Mai-Britt Herløv Petersen

Mai-Britt Herløv Petersen er uddannet lærer, cand.pæd. i pædagogik og Master of Public Administration. Hun har arbejdet som lærer, pædagogisk konsulent, lektor i læreruddannelsen og på diplomuddannelsen i ledelse. I en årrække har hun dels været leder af et pædagogisk udviklingscenter dels været skoleleder. Hun har desuden arbejdet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet med skoleledelse og målstyring og arbejder i dag som chefkonsulent i COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), hvor arbejdsområderne primært er ledelse af skoler og dagtilbud.

Anmeldercitater

Den er simpelt hen rigtig god og giver et godt overblik. For dem som virkelig vil have relevant brødtekst er det en guldbrube.

Mads Hermansen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Det er primært en bog for nye skoleledere, men jeg kender såmænd også erfarne ledere, der vil have glæde af at læse bogen.

Grethe Andersen, Skolen i morgen

Pædagogisk ledelse har aldrig været vigtigere, da det har vist sig at "rigtige" ledere (ledere som ikke har en pædagogisk baggrund) ikke har kunnet fremme elevernes faglige resultater. Bogen får på en god måde præciseret betydningen af pædagogisk ledelse i mange sammenhænge. Bogen er overskuelig opbygget, det er nemt at finde det man skal bruge. Bogen er velskrevet, interessant og krydret med gode cases.

Boy Olesen, lektørudtalelse (16/01), DBC Medier

Relaterede varer