Af Susanne Ploug Sørensen og Mai-Britt Herløv Petersen

Distribueret ledelse

Samarbejde i professionelle læringsfællesskaber

 • Bog
  -
  +
  230,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  160,00 kr.
I alt
230,00 kr.
184,00 kr. ekskl. moms
Den formelle leder kan ikke tage ansvaret for hver eneste handling i en kompleks organisation. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Det bringer ledere tæt på praksis, som udvikles i samarbejdende professionelle læringsfællesskaber, der styrker den professionelle kapital i organisationen.

Ingen leder står alene

Formelle ledere kan ikke tage ansvar for hver eneste handling i en kompleks organisation. Derfor ender det ofte med, at andre medarbejdere styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer. Mere eller mindre systematisk bliver ledelse hver dag distribueret ud til medarbejderne – både i offentlige og private organisationer. Distribueret ledelse foregår overalt i organisationen, hvor der er brug for, at medarbejdere på forskellige niveauer træffer beslutninger og medvirker til den organisatoriske udvikling.

Men hvad er formålet med distribueret ledelse? Hvilken kvalitet og effekt opnår organisationer, der benytter sig af ledelsesformen? Og hvilken betydning har det for læring og udvikling både i organisatorisk sammenhæng og for den enkelte medarbejder? Distribueret ledelse giver dig værktøjerne til at arbejde mere bevidst med denne form for ledelse.

Bogen er den første på dansk, der giver et overblik over den internationale forskning om distribueret ledelse. På baggrund af denne forskning forklarer bogen, hvad distribueret ledelse er, og hvordan det praktiseres i en række organisationer. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Feedback fra ledelsen til medarbejderne og fra medarbejderne til ledelsen er et væsentligt værktøj til at dele viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der kræver forandringer.

Den distribuerede leder slipper ikke for ansvaret ved at lade andre løse opgaverne. Lederen skal stadig have grundig indsigt i, hvad der sker i organisationen for at kunne træffe de rigtige beslutninger om organisationens overordnede mål og strategi.

Fakta

Udgivelsesår
2017
ISBN (Bog)
978-87-7158-452-3
ISBN (E-bog)
978-87-7158-460-8 (ePub)
Antal sider
144

Om forfatterne

Susanne Ploug Sørensen

Susanne Ploug Sørensen er oprindelig læreruddannet, er cand.pæd.psyk. og autoriseret organisationspsykolog. Hun har skrevet en ph.d-afhandling om engagementet i arbejdet. Susanne er desuden Master i Søren Kierkegaard samt ejer af konsulentfirmaet Grounded Organizational Development, GOD, som bygger på ideen om, at udvikling skal vokse og gro nedefra ? men ledes oppefra. Udvikling nedefra er båret af medarbejdernes engagement, og lederen må lede ud fra betydningen af dette. I nærværende spændingsfelt tilbydes rådgivning, undervisning (fx på diplomniveau), instruktion (fx gensidig coaching), mentoring (fx af nyuddannede kandidater), vejledning (fx på rapporter eller studieprodukter), supervision (fx af skoleledere) og coaching (fx af team) samt endvidere stresscoaching.

Mai-Britt Herløv Petersen

Mai-Britt Herløv Petersen er uddannet lærer, cand.pæd. i pædagogik og Master of Public Administration. Hun har arbejdet som lærer, pædagogisk konsulent, lektor i læreruddannelsen og på diplomuddannelsen i ledelse. I en årrække har hun dels været leder af et pædagogisk udviklingscenter dels været skoleleder. Hun har desuden arbejdet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet med skoleledelse og målstyring og arbejder i dag som chefkonsulent i COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), hvor arbejdsområderne primært er ledelse af skoler og dagtilbud.

Anmeldelse

Bogen er velstruktureret med en meget overskuelig layout og med en litteraturliste på 45 henvisninger til lødig forskning. Bogen skulle være den første på dansk, der giver et overblik over den internationale forskning om distribueret ledelse.

Elsebeth B. Nielsen – Middelfart Gymnasium og HF,  Psykologiinformation

Bogen er bestemt læseværdig og anbefalingsværdig for særligt ledere med personaleansvar, der har lyst til et frisk pust i refleksionerne omkring ledelse i komplekse (nordiske) organisationer.

Dea Henriette Franck, kvalitets- og forbedringschef på center Sct. Hans, Magasinet P, februar 2017

Relaterede varer