MP

Mai-Britt Herløv Petersen

Om forfatteren

Om forfatteren

Mai-Britt Herløv Petersen er uddannet lærer, cand.pæd. i pædagogik og Master of Public Administration. Hun har arbejdet som lærer, pædagogisk konsulent, lektor i læreruddannelsen og på diplomuddannelsen i ledelse. I en årrække har hun dels været leder af et pædagogisk udviklingscenter dels været skoleleder. Hun har desuden arbejdet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet med skoleledelse og målstyring og arbejder i dag som chefkonsulent i COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), hvor arbejdsområderne primært er ledelse af skoler og dagtilbud.

Mai-Britt er endvidere censornæstformand for faget praktik på læreruddannelsen og redaktør for området skoleledelse på EMU’en (http://www.emu.dk/omraade/gsk-ledelse).
 


Det siger forfatteren om bogen Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum

Derfor skrev jeg bogen:
"Jeg har valgt at skrive denne bog, fordi jeg ønsker at sætte central national og international forskning i skoleledelse ind i en dansk skolekontekst på en sådan måde, at bogen både kan bruges i praksis i ledelse af skoler, og i forbindelse med uddannelsesforløb for skoleledere. Det er dermed min intention at forbinde skoleledelse i praksis med forskningsresultater og teori.

Der er kommet fokus på læring, både elevernes og medarbejdernes, som et afgørende omdrejningspunkt, hvis skolen skal indfri intentionen i folkeskolereformen med både at højne elevernes faglige niveau og øge læreres og pædagogers professionalisme. I bogen beskæftiger jeg mig med, hvordan ledelse kan tænkes, når elevens læring sættes i centrum. Det kalder nemlig på faglig ledelse, og det er her, der bliver brug for at forstå, hvordan pædagogisk ledelse er faglig ledelse."

Mine inspirationskilder:
"Jeg har hentet inspiration til bogen fra mit arbejde som skoleleder og læringskonsulent for ledere. Jeg er blevet inspireret ude i skolens praksis."

Det er jeg særlig stolt over:
"At jeg har kunnet samle min viden fra hhv. skolens praksis og den teoretiske viden, jeg har om ledelse af skoler og det at være leder i den offentlige sektor."

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
"Det gør jeg, når jeg ser, at det nytter noget, og når jeg er med til at gøre en forskel for børn og voksne."

Mine forbilleder:
"I stedet for at have personer som forbilleder har jeg ideer og idealer som fx de demokratiske samfundsprocesser og en anerkendende tilgang i relationer mellem mennesker."
 


Udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bogen Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum, bygger på to principper.

  1) Princippet om at sætte både elevernes og medarbejdernes læring gennem mål og datainformation i centrum
   2) Princippet om at bedrive pædagogisk ledelse gennem distribution overalt i organisationen.

  Begrebet pædagogiske ledelse som faglig ledelse bliver derfor helt centralt for at kunne fange denne meget komplekse opgave, det nu er blevet at være skoleleder. Det gøres ikke uden aktiv deltagelse fra medarbejderne, hvorfor distribueret ledelse er indtænkt som et særligt ledelsesprincip. Distribution er en to-vejs-kommunikation, som betyder, at den pædagogiske leder får feedback på, hvordan det går med elevens læring. Feedbacken giver indsigt i den pædagogiske praksis, hvorfor den pædagogiske leder kan lede den udvikling, der udspringer af praksis. Organisering af skolens mange teams som læringsfælleskaber, praksisnær kompetenceudvikling og feedback fra teamkoordinatorer er integreret i denne tænkning om distribueret ledelse.

  I forbindelse med bogens udgivelse er oprettet en facebook-side ”Pædagogisk Ledelse”, www.facebook.com/Pædagogisk-Ledelse, der er tænkt som et kommunikationsredskab mellem forfatterne og bogens læsere. Her opfordrer forfatterne til opsamling af læsernes erfaringer med pædagogisk ledelse.
   


Bibliografi

 • Til undervisningsassistenten – og andre ikke læreruddannede medarbejdere i folkeskolen, (2012) i samarbejde med Susanne Harder, Dafolo
 • SFO – en del af skolens virksomhed (2009), redaktør i samarbejde med Susanne Harder. Forlaget Dafolo
 • Selvstyrende team – ledelse og organisering (2008), Samfundslitteratur. Bogen er skrevet i samarbejde med Birgit Jordansen
 • Ledelse – i pædagogiske kontekster (2006), Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, redaktør i samarbejde med Susanne Ploug Sørensen
 • Ledelse af skoler og pædagogiske organisationer er andet end management - ledelse af didaktiske og pædagogiske professioner, (2003) Klim + Gyldendals Akademiske Bogklubber, redaktør i samarbejde med Mads Hermansen
 • De lærende lærere. Skole og kvalitetsudvikling i det moderne samfund (1999/2002 – ny udgave), Kroghs Forlag

Artikler m.v.

 • Når krav om inklusion af elever betyder kolaps af mening for lærere (2013), in: Kognition og Pædagogik, Tidskrift om gode læringsmiljøer, nr. 87 april 2013 23. årgang
 • Værdiregelsæt, ordensregler og undervisningsmiljø i skolen (2010), i samarbejder med Susanne Harder og Susanne Ploug Sørensen, in: Skolen i morgen, tidsskrift for skoleledere.
 • Hvorfor skal vi arbejde i teamstruktur i skolen? (2010), in: tidsskriftet ”Fleksibel læring”, Dafolo
 • Dialogens muligheder – i mødet om årsplanen (2008), in: Skolen i morgen, Tidsskrift for skoleledere, nr. 7, maj 2008. Artiklen er skrevet i samarbejde med Susanne Ploug Sørensen
 • Dokumentation af skolens kvalitetsudvikling (2006), in: Claus Madsen (red.), Evalueringsfaglighed i skolen, Unge Pædagoger
 • Selvstyrende team og psykisk arbejdsmiljø i skolen (2006), in: Skolen i morgen, Tidsskrift for skoleledere, nr. 7, juni 2006. Artiklen er skrevet i samarbejde med Susanne Ploug Sørensen
 • Narrativ metode til dataindsamling (2006), in: Voxted, Søren (red.), Valg der skaber viden - om samfundsvidenskabelige metoder, Academica
 • Pædagogiske læreplaner og måling af performance, in: Skolen i morgen, Tidsskrift for skoleledere, nr. 5, marts 2006, 9. årgang

 

 

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.