Mai-Britt Herløv Petersen

Mai-Britt Herløv Petersen

Om forfatteren

Mai-Britt Herløv Petersen er uddannet lærer, cand.pæd. i pædagogik og Master of Public Administration. Hun har arbejdet som lærer, pædagogisk konsulent, lektor i læreruddannelsen og på diplomuddannelsen i ledelse. I en årrække har hun dels været leder af et pædagogisk udviklingscenter dels været skoleleder. Hun har desuden arbejdet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet med skoleledelse og målstyring og arbejder i dag som chefkonsulent i COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), hvor arbejdsområderne primært er ledelse af skoler og dagtilbud.

Mai-Britt er endvidere censornæstformand for faget praktik på læreruddannelsen og redaktør for området skoleledelse på EMU’en (http://www.emu.dk/omraade/gsk-ledelse).

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.