Stjernestøv og guldkorn

Stjernestøv og guldkorn giver eleverne på mellemtrinnet en grundig indsigt i at skrive i forskellige genrer. Kapitlerne er systematisk opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som leder frem mod både en mundtlig og en skriftlig fremstilling.

Eleverne ledes gennem et struktureret skriveforløb, og når teksten er færdig, skal den præsenteres for klassen. I løbet af processen forbedrer eleven teksten ved hjælp af respons fra kammerater og lærer.

Læs mere