SS

Susanne Ploug Sørensen

Om forfatteren

Om forfatteren

Susanne Ploug Sørensen er oprindelig læreruddannet, er cand.pæd.psyk. og autoriseret organisationspsykolog. Hun har skrevet en ph.d-afhandling om engagementet i arbejdet. Susanne er desuden Master i Søren Kierkegaard samt ejer af konsulentfirmaet Grounded Organizational Development, GOD, som bygger på ideen om, at udvikling skal vokse og gro nedefra – men ledes oppefra. Udvikling nedefra er båret af medarbejdernes engagement, og lederen må lede ud fra betydningen af dette. I nærværende spændingsfelt tilbydes rådgivning, undervisning (fx på diplomniveau), instruktion (fx gensidig coaching), mentoring (fx af nyuddannede kandidater), vejledning (fx på rapporter eller studieprodukter), supervision (fx af skoleledere) og coaching (fx af team) samt endvidere stresscoaching.

Grounded Organizational Development: www.g-o-d.dk

Kontakt: sps@g-o-d.dk
 


Det siger forfatteren om bogen Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg har valgt at skrive denne bog, fordi jeg ønsker at sætte central national og international forskning i skoleledelse ind i en dansk skolekontekst på en sådan måde, at bogen både kan bruges i praksis i ledelse af skoler og i forbindelse med uddannelsesforløb for skoleledere. Det er dermed min intention at forbinde skoleledelse i praksis med forskningsresultater og teori. Der er kommet fokus på læring, både elevernes og medarbejdernes, som et afgørende omdrejningspunkt, hvis skolen skal indfri intentionen i folkeskolereformen med både at højne elevernes faglige niveau og øge læreres og pædagogers professionalisme. I bogen beskæftiger jeg mig med, hvordan ledelse kan tænkes, når elevens læring sættes i centrum. Det kalder nemlig på faglig ledelse, og det er her, der bliver brug for at forstå, hvordan pædagogisk ledelse er faglig ledelse.”

Mine inspirationskilder:
”Inspiration til bogen har jeg hentet i forbindelse med konsulentopgaver i skoleverdenen. Her ser jeg et engagement, men også nogle vilkår, der kan blive en barriere for at fastholde engagementet.”

Det er jeg særlig stolt over:
”At kunne samle viden fra min egen praksis med min teoretiske viden om engagementet i begrebet ”pædagogisk ledelse gennem distribution”. Distribution er et ledelsesprincip, hvor lederen følger opgaveløsningerne helt til dørs gennem feedback fra fx koordinatorer og får indsigt i praksis overalt i organisationen.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Når jeg kan se det nytter noget at rådgive, supervisere og coache, bliver jeg glad for mit fag. I det hele taget er jeg lykkelig for mit valg af organisationspsykologien som mit speciale.”

Mine forbilleder:
”Søren Kierkegaard er min helt, fordi han har udtænkt en psykologi om ”selvet”, som er fuldstændig moderne, og som kan bruges den dag i dag . Og fordi han var en uhyre flittig forfatter. Han skrev hver eneste dag. At skrive var hans liv, og det er der kommet et værk ud af, som er litteratur i verdensklasse. Læg mærke til, at han har taget bolig i mit navn ”Sørensen”.”
 


Udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag

 • Bogen Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum, bygger på to principper:

  1) Princippet om at sætte både elevernes og medarbejdernes læring gennem mål og datainformation i centrum
  2) Princippet om at bedrive pædagogisk ledelse gennem distribution overalt i organisationen.

  Begrebet pædagogiske ledelse som faglig ledelse bliver derfor helt centralt for at kunne fange denne meget komplekse opgave, det nu er blevet at være skoleleder. Det gøres ikke uden aktiv deltagelse fra medarbejderne, hvorfor distribueret ledelse er indtænkt som et særligt ledelsesprincip. Distribution er en to-vejs-kommunikation, som betyder, at den pædagogiske leder får feedback på, hvordan det går med elevens læring. Feedbacken giver indsigt i den pædagogiske praksis, hvorfor den pædagogiske leder kan lede den udvikling, der udspringer af praksis. Organisering af skolens mange teams som læringsfælleskaber, praksisnær kompetenceudvikling og feedback fra teamkoordinatorer er integreret i denne tænkning om distribueret ledelse.

  I forbindelse med bogens udgivelse er oprettet en facebook-side Pædagogisk Ledelse, som er tænkt som et kommunikationsredskab mellem dig som læser og os forfattere. Her opfordres til opsamling af dine erfaringer med pædagogisk ledelse.
   


​Videoer/andet

 • Se Susannes foredrag om Søren Kierkegaard og coaching her
   

Bibliografi

 • Sørensen, P. S. & Petersen, H. M. (2015). Pædagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring er i centrum. København: Dansk Psykologisk Forlag
 • Hermansen, M. (red.) (2011). Læreblikket. I: Lærerens Psykologibog. København: Akademisk Forlag.
 • Sørensen, P. S., Petersen, H. M. & Harder, M. S. (2010). Skolens værdiregelsæt – en kopi- og inspirationsmappe. Frederikshavn: Dafolo
 • Sørensen, P. S., Harder, M. S. & Petersen, H. M. (2009). Spørg Børnene. I: SFO – en del af skolens virksomhed. Frederikshavn: Dafolo
 • Sørensen, P. S. (red.) (2008). Skolen i morgen. I: Tidsskrift for skoleledere. Nr. 7. Dialogens muligheder i mødet om årsplanen.
 • Sørensen, P. S. & Petersen, H. M. (2007). Ledelse – i pædagogiske kontekster. København: Dansk Pædagogisk Universitetsforlag.
 • Sørensen, P. S. & Petersen, H. M. (2006). Samarbejde bør præge læreruddannelsen. Folkeskolen nr. 4.
 • Sørensen, P. S. (2006). Selvstyrende team og arbejdsmiljøet i folkeskolen. Forskningsrapport Nr. 13. CVU Storkøbenhavn.
 • Sørensen, P. S. & Petersen, H. M. (2005). Selvstyrende team og psykisk arbejdsmiljø i folkeskolen. CVU Storkøbenhavn: Skriftserie nr. 13.
 • Held, F. m.fl. (2003). Hvad trives lærerne ved? I. Introduktion til undervisning. Frydenlund

   

 

Bøger af Susanne Ploug Sørensen

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.