Af Helle Overballe Mogensen og Karin Overballe

Unge med særlige behov

  • Bog
    -
    +
    260,00 kr.
I alt
260,00 kr.
208,00 kr. ekskl. moms

Flere og flere elever har brug for ekstra støtte, hvis de skal kunne gennemføre deres ungdomsuddannelse. Mange er særligt sårbare, fordi de har været udsat for mobning, har diagnoser eller af andre grunde føler sig anderledes.

Unge med særlige behov handler om de udfordringer, som sårbare unge møder, når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Bogen beskriver en række udbredte diagnoser, og der er fokus på både de særlige vanskeligheder og de særlige styrkesider, som unge med diagnoser har. Denne bog giver de professionelle konkrete pædagogiske værktøjer, de kan bruge til at støtte sårbare unge i at udvikle mestringsstrategier, så deres selvværd og oplevelse af sammenhæng øges.

Unge med særlige behov henvender sig til lærere, læsevejledere, studievejledere, mentorer og UU-vejledere på ungdomsuddannelserne. Også de sårbare unge selv og deres pårørende kan have glæde af bogen.

Fakta

Udgivelsesår
2013
ISBN (Bog)
978-87-7706-883-6
Antal sider
240

Om forfatterne

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen er specialpædagogisk inklusionsvejleder, rådgiver, foredragsholder, fagbogsforfatter og speciallærer med 25 års erfaring. Hun har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige vanskeligheder, neuropædagogik og ASF (autismespektrumforstyrrelser). I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle har selv førstehåndserfaring med hørevanskeligheder og det at være ?anderledes?, da hun selv er hørehæmmet.

Karin Overballe

Karin Overballe er lektor i psykologi og engelsk og har undervist unge med og uden diagnoser på Viby Gymnasium i 23 år. Hun har desuden en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet med speciale i pædagogisk psykologisk intervention ved autismespektrumforstyrrelser. Ydermere er hun mentor og coachuddannet og fungerer som mentorkoordinator på sin arbejdsplads. Hun afholder kurser og foredrag om den gode samtale og mentorfunktionen og har desuden holdt kurser mod eksamensangst siden 1992.

Bogpræsentation

Se forfatterne Karin Overballe og Helle Overballe Mogensen præsentere bogen.

Anmeldercitater

Dette er en gennemtænkt bog, med et læsevenligt lay-out. Det er bogen for alle lærere i udskolingen og ungdomsud- dannelserne, som gerne vil vide noget om unge med særlige behov.

Kai Pedersen, AKTbladet, nr. 137, 2013.

Bogen vil være godt stof for lærere, læsevejledere, studievejledere, mentorer og UU-vejledere på ungdomsuddannelserne. Men jeg oplever også at bogen er læsbar for såvel de unges pårørende som for de unge selv.

Birgitte Franck, Dansk Audiologopædi nr. 4, 2013.

Relaterede varer