Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Om forfatteren

Helle Overballe Mogensen er specialpædagogisk inklusionsvejleder, rådgiver, foredragsholder, fagbogsforfatter og speciallærer med 25 års erfaring. Hun har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige vanskeligheder, neuropædagogik og ASF (autismespektrumforstyrrelser). I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle har selv førstehåndserfaring med hørevanskeligheder og det at være ’anderledes’, da hun selv er hørehæmmet.

Ved siden af sit daglige virke som inklusionsvejleder er Helle desuden kursusinstruktør, og hun tilbyder kurser om og konsulentbistand for børn med særlige behov, med fokus på viden om socialt samspil, kommunikation, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet, skræddersyede kurser eller vejledning, pædagogiske dage og efteruddannelse af personalegrupper samt konkret vejledning af teams. Helles kurser har som absolut mål at bibringe konkrete og praksisnære pædagogiske redskaber til kursisterne, samt en øget fagfolks viden om, hvorfor de særlige børn og unge oplever verden som mere kaotisk, mere uforudsigelig og mindre meningsfuld end andre børn.

Helle er forfatter til flere artikler og bøger.

Bøger af Helle Overballe Mogensen

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.