Af Helle Overballe Mogensen og Tine Kristensen

TAKT i skolen

Trivsel - Anerkendelse - Kommunikation - Teamwork

 • Bog
  -
  +
  400,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  250,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
TAKT er først og fremmest tænkt som et teamredskab, der beskriver og konkretiserer forslag til trivsels- og læringsformidlende praksis i skolen. TAKT bidrager til øget helhed i den pædagogiske indsats og konkretiserer samtidig de praktiske muligheder på en fleksibel og lettilgængelig måde.

TAKT guider klasseteams gennem de mange muligheder, forudsætninger og tiltag, der kan øge trivslen, læringen og inklusionen i et fællesskab eller for den enkelte elev.

TAKT præsenterer orkestermodellen og orkestrets aktører som udgangspunkt for teamets valg af fokus på læringsfællesskabet og læringsledelse med en række redskaber på tre forskellige niveauer:

 • Almen læringsledelse: Redskaber, der er lette at indføre, og som ikke kræver, at teamet får tilført ekstra ressourcer.
 • Fokuseret læringsledelse: Redskaber, som kræver et lidt højere tidsforbrug, men som stadig ligger inden for den tid, som teamet alligevel ofte bruger på eksempelvis konflikthåndtering.
 • Individuel læringsledelse: Redskaber, som kræver ekstra ressourcer i en kort periode, men til gengæld har den største varige effekt på trivsel, læring og inklusion.

Forfatterne ser AKT og inklusion som to sider af samme sag med så mange overlappende felter, at det i praksis ikke giver mening at tale om dem hver for sig. Det er ikke muligt for en inklusionsvejleder at skabe trivsel hos en enkelt elev, hvis fællesskabet ikke vil lukke vedkommende ind på de præmisser, han nu engang har brug for. Det er heller ikke muligt for en AKT-vejleder at bidrage til at skabe et stærkt klassefællesskab, hvis enkelte elever til stadighed udfordrer de fælles rammer og skaber utryghed ved en uforudsigelig eller eksempelvis udadreagerende adfærd. Trivsel og læring forudsætter et trygt fælleskab.

TAKT henvender sig til alle, især teams, som i skoleregi varetager den enkelte klasses læring og trivsel. Materialet er relevant for PPR, pædagogiske ledere samt AKT- og inklusionsvejledere, og det kan bruges på alle klassetrin.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-450-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-451-6 (ePub)
Antal sider
248

Om forfatterne

Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen er specialpædagogisk inklusionsvejleder, rådgiver, foredragsholder, fagbogsforfatter og speciallærer med 25 års erfaring. Hun har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige vanskeligheder, neuropædagogik og ASF (autismespektrumforstyrrelser). I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle har selv førstehåndserfaring med hørevanskeligheder og det at være ?anderledes?, da hun selv er hørehæmmet.

TK
Tine Kristensen

Tine Kristensen er AKT-vejleder, supervisor, ungdomscoach, vejleder/rådgiver i kognitiv angsthåndtering for børn, unge og deres forældre, fagbogsforfatter og oplægsholder. Hun er uddannet pædagog og har en bred erfaring inden for både special- og normalområdet. Hun har arbejdet i grundskolen som AKT-vejleder med fokus på både børn og voksnes trivsel i skolen. Hun har flere efteruddannelser og kurser inden for AKT-området og har en uddannelse som supervisor fra Kempler Instituttet. Derudover er Tine uddannet ungdomscoach og rådgiver/vejleder i kognitiv angsthåndtering for børn, unge og deres forældre.

Anmeldercitat

Jeg kan ikke forestille mig et AKT-team eller ressourceteam, som ikke køber denne bog. Det er en oplagt team-bog. Bogen indeholder en guldgrube af baggrundsviden, aktiviteter og forklaringer.

Kai Pedersen, AKTbladet, maj 2017

Relaterede varer