Af Ib Hedegaard Larsen

TIDLIGE TEGN på faglige udfordringer. Komplet sæt

Komplet sæt med 12 træningshæfter

  • Antal
    -
    +
    1.375,00 kr.
I alt
1.375,00 kr.
1.100,00 kr. ekskl. moms
Komplet sæt med 10 prøver, der afdækker den enkelte elevs arbejdshukommelse, Vejledning og 12 tilhørende træningshæfter.

Prøven afdækker og giver et nuanceret indblik i den enkelte elevs individuelle kognitive forudsætninger, herunder elevens hukommelsesspændvidde og forarbejdningshastighed, der samlet set kaldes arbejdshukommelsen. På den baggrund kan der træffes kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for den enkelte elev. Dermed er der samtidig tale om en guide til undervisningsdifferentiering.

De enkelte delprøver vurderer alle centrale elementer i den tidlige læseindlæring og i det grundlæggende talkendskab. Det er nemt at se, hvordan de enkelte delprøver udføres, og hvordan resultatet opgøres. Det samlede resultat præsenteres som en elevprofil med et tydeligt overblik over de områder, der kræver opmærksomhed og yderligere træning.

Vejledningen indeholder screeningstest til en klasse, eleveksempler, idéer til handleplan samt en kort vejledning til træningsmaterialerne HUSK & LÆS, HUSK & REGN og HUSK & SKRIV.

Udover en Vejledning og et sæt med 10 prøver, indeholder et Komplet sæt et eksemplar af hver af de tilhørende træningshæfter:

HUSK & LÆS 1-4
træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læsetræning:
HUSK & LÆS 1 – Lær bogstavernes navne og lyde
HUSK & LÆS 2 – Lær deleregler og læs lydrette ord
HUSK & LÆS 3 – Lær og læs almindelige ord. Lær ords endelser
HUSK & LÆS 4 – Læsning af tekster med stigende sværhedsgrad

HUSK & REGN 1-4
træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning:
HUSK & REGN 1 – Tal fra 1-10
HUSK & REGN 2 – Regn med tal fra 1-10
HUSK & REGN 3 – Tæl og regn med tal fra1-20
HUSK & REGN 4 – Tæl og regn med tal fra 10-100

HUSK & REGN 1-4
kombinerer automatisering af håndskrivning med træning af ord, sætninger og begyndende skriftlighed:
HUSK & SKRIV 1 – Skrivning og stavning af ord på to bogstaver
HUSK & SKRIV 2 – Skrivning, stavning og små sætninger
HUSK & SKRIV 3 – Sætninger og tekster
HUSK & SKRIV 4 – Tekstopgaver

 

Fakta

Udgivelsesår
2022

Om forfatteren

IL
Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

Målgruppe

Testadministrator
Prøven henvender sig primært til testvejledere, læsevejledere og specialundervisningslærere.

Testpersoner
Elever i 1.-3. klasse.

Prøven kan anvendes fra midten af 1. klasse til og med 3. klasse og er primært rettet mod elever, som jævnligt er udfordret i den almene undervisning.

Tid

Screeningstest med klassen tager 5 minutter. Den individuelle prøve tager 45 minutter.

Anmeldelser

Som underviser har jeg ofte følt mig usikker, når elever har udfordringer med arbejdshukommelsen. Det er svært at finde materialer, der har det fokus. Tidlige tegn, Husk & regn og Husk & læs er et meget spændende og seriøst bud, som kan være med til at finde og støtte de elever, der må kæmpe med kognitive udfordringer.

Folkeskolen

Oplæg

Se videooplæg om Tidlige tegn og træningshæfterne HUSK & LÆS og HUSK & REGN fra Læringsfestivalen 2021.

Indhold

Komplet sæt indeholder:
10 stk. Elevhæfte
10 stk. Scorings- og Registreringsark
1 stk. Vejledning
1 stk. HUSK & LÆS – Elevhæfte 1
1 stk. HUSK & LÆS – Elevhæfte 2
1 stk. HUSK & LÆS – Elevhæfte 3
1 stk. HUSK & LÆS – Elevhæfte 4
1 stk. HUSK & REGN – Elevhæfte 1
1 stk. HUSK & REGN – Elevhæfte 2
1 stk. HUSK & REGN – Elevhæfte 3
1 stk. HUSK & REGN – Elevhæfte 4
1 stk. HUSK & SKRIV – Elevhæfte 1
1 stk. HUSK & SKRIV – Elevhæfte 2
1 stk. HUSK & SKRIV – Elevhæfte 3
1 stk. HUSK & SKRIV – Elevhæfte 4

 

Relaterede varer