Af Ib Hedegaard Larsen

HUSK & LÆS 4 – Læsning af tekster med stigende sværhedsgrad * PAKKET A 5 STK. *

Systematisk læsetræning 1.-3. klasse

  • Antal
    -
    +
    375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
HUSK & LÆS træner på systematisk vis elever i risiko for dysleksi/afkodningsvanskeligheder i 1.-3. klasse samt elever, der blot er bagud i deres læseudvikling, fx grundet manglende undervisning eller stimulering.

HUSK & LÆS træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk læsetræning. Læsetræningen er tilrettelagt således, at både hukommelsesspændvidden (mængden af information, der kan rummes) og procesbearbejdningen (hastigheden, hvormed information bearbejdes) tilgodeses. Begge elementer er afgørende for en stabil udvikling i afkodningsfærdigheder, der fører til sikker læsning.

HUSK & LÆS har fire trin:
1. Systematisk træning af bogstavernes lyd (og navne).
2. Træning af deleregler og lydrette ord.
3. Almindelige ord og ords endelser.
4. Afkodning af læsetekster med stigende lixtal fra 5 til 20.

HUSK & LÆS består af fire træningshæfter:

HUSK & LÆS 1 – Lær bogstavernes navne og lyde
HUSK & LÆS 2 – Lær deleregler og læs lydrette ord
HUSK & LÆS 3 – Lær og læs almindelige ord. Lær ords endelser
HUSK & LÆS 4 – Læsning af tekster med stigende sværhedsgrad

HUSK & LÆS 1-4 kan bruges alene eller som differentieret materiale til opfølgning på prøvematerialet TIDLIGE TEGN på faglige udfordringer.

Til systemet findes også HUSK & REGN 1-4, der træner elevens arbejdshukommelse gennem systematisk taltræning, HUSK & SKRIV 1-4, der kombinerer automatisering af håndskrivning med træning af ord, sætninger og begyndende skriftlighed samt HUSK & TEGN 1-3, som på systematisk vis træner evnen til at bearbejde rumlige figurer og mønstre.

Lærervejledning til HUSK & LÆS findes i Vejledning til Tidlige tegn – på faglige udfordringer.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
9788771856071 (5-PAK)
Antal sider
24

Om forfatteren

IL
Ib Hedegaard Larsen

Ib Hedegaard Larsen er lærer og cand.pæd.psych. Han har bl.a. arbejdet som skolepsykolog og afdelingsleder i Københavns Kommune, og han har mange års erfaring med undervisning af elever med massive læse-stave-vanskeligheder og ordblindhed.

Relaterede varer