Af Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Bruun og Cecilie Carlsen Bach

Regnehuller – Brøker, decimaltal og procent * PAKKE MED 5 STK. *

Elevhæfte. Pakke med 5 stk.

 • Antal
  -
  +
  375,00 kr.
I alt
375,00 kr.
300,00 kr. ekskl. moms
Motivér elever i matematikvanskeligheder med konkrete opgaver inden for brøker, decimaltal og procent.

I Elevhæftet arbejder eleven med opgaver inden for brøker, decimaltal og procenter. Du bruger som lærer din viden om eleverne fra arbejdet med Matematikvanskeligheder til at vælge, hvilke dele af hæftet eleverne skal arbejde med, og hvilke supplerende materialer og kontekster der eventuelt inddrages.

Elevhæfterne Regnehuller er knyttet til Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.

Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige. Man er også som lærer nødt til

 • at være nysgerrig på, hvordan eleven oplever og forstår matematik og sin egen virksomhed i denne
 • og at være nysgerrig på, hvad der kan motivere eleven til at gå i gang og til at fastholde interessen

Hæfterne anvender forskellige typer af opgaver og arbejde med matematisk aktivitet, som varierer i forhold til lærerens indblanding, herunder:

 • Opvarmning, som læreren med en kort instruktion sætter eleverne i gang med ved opstarten af et nyt opslag. Eleverne arbejder alene eller sammen. Hensigten er, at elevernes mentale fokus rettes ind på området. Opvarmningen er åbent tilrettelagt, hvor elever kan deltage uanset forudsætninger.
 • Grønne bokse, som kræver din aktive deltagelse. Elev(er) samtaler og samarbejder med læreren. Hensigten er, at eleven opdager og erkender, og at læreren sikrer sig, at opgaverne giver mening for eleven.
 • Individuelt arbejde. Hensigten er, at eleven fastholder og uddyber sin erkendelse, øver sig og lægger mærke til nuancer.

Hertil hører fælles Lærervejledning for REGNEHULLER: Brøker, decimaltal og procent og REGNEHULLER: Negative tal, potenser og pi, store og små tal og REGNEHULLER: Ligninger, som udkommer i august 2023.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
978-87-7158-998-6 (5-PAK)
Antal sider
24

Om forfatterne

LL
Lena Lindenskov

Lena Lindenskov er lektor på Danmarks institut for Pædagogikog Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

SO
Steffen Overgaard

Steffen Overgaard er lektor på Københavns Professionshøjskole.

MB
Mikkel Stoltenberg Bruun

Mikkel Stoltenberg Bruun er matematiklærer og bestyrelsesformand i Lektiepiloter.

CB
Cecilie Carlsen Bach

Cecilie Carlsen Bach er Ph.d.-studerende i matematikkens didaktik ved Aarhus Universitet.

Relaterede varer