Af Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Hatting og Cecilie Carlsen Bach

Lærervejledning Regnehuller – Negative tal/Brøker, decimaltal/Ligninger

Negative tal, potenser og pi, store og små tal | Brøker, decimaltal og procent | Ligninger

  • Antal
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Lærervejledningen her knytter sig til de tre elevhæfter Regnehuller – Negative tal, potenser og pi, store og små tal, Regnehuller – Brøker, decimaltal og procent og Regnehuller – Ligninger.

Fælles lærervejledning til elevhæfterne Regnehuller – Negative tal, potenser og pi, store og små tal, Regnehuller – Brøker, decimaltal og procent og Regnehuller – Ligninger.

Regnehuller-hæfterne knytter sig alle til bogen Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale (Lindenskov & Weng, 2020). Men hvor Matematikvanskeligheder fokuserer på kortlægningen af elevers matematikvanskeligheder, kommer Regnehuller med konkrete relevante aktiviteter og materialer til at udbedre de kortlagte regnehuller.

Matematikvanskeligheder kortlægger du elevens regnehuller gennem samtale. Efterfølgende kan du bruge elevhæfterne Regnehuller til at arbejde med elevens kortlagte regnehuller inden for de gældende kompetenceområder og færdigheds- og vidensområder.

Lærervejledningen her knytter sig til de tre elevhæfter Regnehuller – Negative tal, potenser og pi, store og små tal, Regnehuller – Brøker, decimaltal og procent og Regnehuller – Ligninger. Elevhæftet bruges af eleven, i samarbejde med dig som lærer, og eleven kan skrive og tegne i hæftet.

I lærervejledningen får du en vejledning til hver enkelt side af elevhæfterne med en didaktisering af det, eleven arbejder med. Der er desuden forslag til, hvordan elevens arbejde med opgaverne kan understøttes for at udbedre konkrete regnehuller.

Du bruger som lærer din viden om eleverne fra arbejdet med Matematikvanskeligheder til at vælge, hvilke dele af hæftet, eleverne skal arbejde med, og hvilke supplerende materialer og kontekster der evt. inddrages.

Fakta

Udgivelsesår
2023
ISBN
9788771581072
Antal sider
178

Om forfatterne

LL
Lena Lindenskov

Lena Lindenskov er lektor på Danmarks institut for Pædagogikog Uddannelse (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

SO
Steffen Overgaard

Steffen Overgaard er lektor på Københavns Professionshøjskole.

MH
Mikkel Stoltenberg Hatting

Mikkel Stoltenberg Hatting (tidl. Bruun) er matematiklærer, lærebogsforfatter og bestyrelsesformand i Lektiepiloter.

CB
Cecilie Carlsen Bach

Cecilie Carlsen Bach er Ph.d.-studerende i matematikkens didaktik ved Aarhus Universitet.

MÅLGRUPPE

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 4.-6. klasse. Det egner sig til brug i specialundervisning.

Kopiark

fagligt oplæg

Hvis I på jeres skole ønsker et gratis oplæg om materialet, kan I skrive jer op her. Eller skrive til Signe Stiig på ssa@dpf.dk

Relaterede varer