Af Gale H. Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun og Christopher Koch

Leiter-3

Komplet sæt

  • Antal
    -
    +
    11.250,00 kr.
I alt
11.250,00 kr.
9.000,00 kr. ekskl. moms
Den eneste nonverbale test på markedet, som måler børn og voksnes kognitive funktioner.

Leiter-3 er resultatet af en omfattende revidering af Leiter-R. Testen administreres stadig helt uden brug af sprog, men er langt mere brugervenlig og hurtigere at administrere.

Med sit spilagtige format, nye design og enkle stimulusmateriale appellerer den bredt og gør det muligt at teste personer, som ellers er svære at nå med andre kognitive nonverbale test, der kræver sprog i et eller andet omfang.

Testen måler både de specifikke kognitive funktionsområder og den overordnede IK. Den består af 10 delprøver, der er opdelt i et kognitivt testbatteri og et opmærksomheds-/hukommelsesbatteri.

Resultaterne viser testpersonens styrker og svagheder, som er afgørende for at kunne iværksætte målrettede indsatser og udarbejde specifikke handleplaner. Herudover er det muligt at observere ændringer og forbedringer i de kognitive funktionsområder over tid, uafhængigt af aldersbaserede standardscorer.

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN
0118-00

Om forfatterne

GR
Gale H. Roid

Gale H. Roid er professor i uddannelse (education) på Southern Methodist University, hvor han arbejder med udvikling af test inden for uddannelse og personlig udvikling. Han er ph.d. fra University of Oregon og har undervist i psykologisk testning på Vanderbilt University, Tennessee. Han har været med til at udgive en række anerkendte test, herunder Merril-Palmer.

LM
Lucy J. Miller

Lucy J. Miller er professor i pædiatri ved Rocky Mountain University og arbejder ved rehabiliteringsklinikken for medicin og pædiatri ved University of Colorado, Denver. Hun har arbejdet med behandling og forsket i udfordringer med sensorisk processering i mere end 30 år.

MP
Mark Pomplun

Mark Pomplun er professor og leder af Institut for Datalogi ved University of Massachusetts, Boston. Han er også leder af the Visual Attention Laboratory.

CK
Christopher Koch

Christopher Koch er ph.d. og arbejder med kognitionspsykologi på Institut for Psykologi ved George Fox University.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen kan anvendes af pædagogiske og kliniske psykologer.

Målgruppe

Testpersoner
Børn og voksne fra 3 til 75+ år.

Testen bruges især i PPR og i skolepsykologiske, børne- og ungdomspsykiatriske eller psykologiske udredninger af børn, der ikke taler dansk, ikke har dansk som hovedsprog eller slet ikke har noget sprog.

Testen er også ideel til personer med svære kommunikationsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, forsinket kognitiv udvikling, indlæringsvanskeligheder, hørevanskeligheder, ADHD, motoriske vanskeligheder, traumatisk hjerneskade og neurologiske lidelser som Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og demens samt i kliniske og neuropsykologiske udredninger af voksne, som ikke har et sprog, er døve, ikke taler dansk eller ikke har dansk som hovedsprog.

 

Sprog

Testen er oversat til dansk af aut. klinisk psykolog Per Brogaard. I manualen er kapitel 1-4 oversat til dansk, mens resten er den originale amerikanske tekst.

Tid

Testen tager omkring 75 minutter at administrere.

Måling af nonverbal IK kræver kun fire deltes­t og kan gen­nemføres på 30-45 minutter.

Retteark/Bilag

Udvikleren af Leiter-3 har udsendt rettelser til testens normtabeller i Appendix D.1 og Appendix L. Rettelserne kan ses her eller i bilagene nedenfor. På denne side kan du desuden se en række mindre rettelser til manualen – vælg fanen [documents] midt på siden.

Indhold

Leiter-3 – Komplet sæt består af:
– Backpack kit med staffelibog og stimulusmateriale
– Manual
– Registreringsskemaer med undersøgers vurderingsskala (sæt a 10 stk.)
– Responsbog (sæt a 10 stk.)
– Lamineret oversigt over instruktioner i pantomime
– Registreringsskemaer til udviklingsscorer

Tilkøb:
– Leiter-3 Training DVD
(indgår ikke i Komplet sæt).

Relaterede varer