SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER

Komplet sæt

 • Antal
  -
  1
  +
  625,00 kr.
I alt
625,00 kr.
500,00 kr. ekskl. moms
Første og eneste danske digitale prøve, der undersøger elevers skriftlige kompetencer ved hjælp af fritekstskrivning.

SK-prøven giver et nuanceret indblik i elevernes skriftlige kompetencer og dermed et præcist grundlag for at planlægge undervisningen. Med en unik kombination af maskinel tekstanalyse, maskinlæring og lærerens egen vurdering evalueres elevernes skriftlige fremstilling. I prøven skal eleverne ud fra forskellige skriveoplæg selv producere korte tekster. Prøven består af 5 delopgaver, som tester elevernes evne til at:

 • Fremstille en instruktion
 • Fremstille en anmeldelse
 • Fremstille en fagtekst
 • Fremstille en fiktionstekst
 • Løse en korrekturopgave (tegnsætning, retstavning og brug af afsnit)

Under elevernes skrivning indsamler prøven information om skriveprocessen, som giver læreren viden om elevernes eventuelle udfordringer med at skrive. Materialet anviser også, hvad man efterfølgende kan sætte fokus på i undervisningen for at styrke elevernes skrivning.

SK-prøven tilgås via UNI-Login på sk.dpf.dk og kan gennemføres på klassebasis eller med enkeltelever, og resultaternes præsenteres både som klasseoversigt og som individuelle elevrapporter.

Prøven anbefales til slutningen af 6. klasse eller starten af 7. klasse, men er afprøvet på og kan også anvendes af 5. klasse. Det er Undervisningsministeriets kompetencemål for skriftlig fremstilling for faget dansk efter 6. klassetrin, der er udgangspunkt for vurderingen.

Det får læreren:
 • Et bredt indtryk af elevens skriftlige kompetencer på tværs af forskellige teksttyper.
 • En rapport over hver enkelt elevs skriftlige kompetencer, fx til feedback og til skole-hjem-samtaler.
 • Detaljeret information om elevens skriveproces og skrivekompetencer.
 • Hurtigt overblik over klassens resultater og en ’second opinion’ af egen vurdering af eleven på baggrund af maskinlæringsmodulet.
Det får eleven:
 • En alsidig og motiverende skriveprøve med forskellige skriveoplæg.
 • Nuanceret feedback fra læreren om egen skriveproces og skrivekompetence.
SK Lærervejledning beskriver:
 • Skrivekompetencer.
 • Testens fem opgaver.
 • Hvordan man som lærer får overblik over klasse- og elevresultater.
 • Konkrete undervisningsforslag til at fremme elevernes skriftlige kompetencer.
 • Indblik i det unikke maskinlæringsmodul, der gør det muligt at evaluere
  elevens præstation automatisk.
 • Afprøvningen, normindsamlingen og statistikken bag SK-prøven.

SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL.

Fakta

Udgivelsesår
2020

Login

SK-prøven og resultater tilgås ved at logge ind med UNI-Login på sk.dpf.dk

Målgruppe

Testadministrator
Lærere og læsevejledere i grundskolen.

Testpersoner
Elever i 5., 6. og 7. klasse.

Tid

Prøven kan gennemføres i en dobbeltlektion.

Priser

SK – Komplet sæt består af 1 Lærervejledning og 1 klasselicens
500 kr. ekskl. moms.

SK-prøven sælges både som klasse- og elevlicens

Gratis demoadgang

Bestil en gratis demoadgang til SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER på sk.dpf.dk

Relaterede varer