Af Elisabeth H. Wiig og Ida Lyndby Jensen

SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER Lærervejledning

 • Antal
  -
  +
  425,00 kr.
I alt
425,00 kr.
340,00 kr. ekskl. moms
Lærervejledningen til SK-prøven beskriver, hvordan du som lærer får overblik over klasse- og elevresultater og giver indblik i maskinlæringsmodulet bag SK-prøven mm.

SK-prøven giver et nuanceret indblik i elevernes skriftlige kompetencer og dermed et præcist grundlag for at planlægge undervisningen. Med en unik kombination af maskinel tekstanalyse, maskinlæring og lærerens egen vurdering evalueres elevernes skriftlige fremstilling. I prøven skal eleverne ud fra forskellige skriveoplæg selv producere korte tekster. Prøven består af 5 delopgaver, som tester elevernes evne til at:

 • Fremstille en instruktion
 • Fremstille en anmeldelse
 • Fremstille en fagtekst
 • Fremstille en fiktionstekst
 • Løse en korrekturopgave (tegnsætning, retstavning og brug af afsnit)

Under elevernes skrivning indsamler prøven information om skriveprocessen, som giver læreren viden om elevernes eventuelle udfordringer med at skrive. Materialet anviser også, hvad man efterfølgende kan sætte fokus på i undervisningen for at styrke elevernes skrivning.

SK-prøven tilgås via UNI-Login på sk.dpf.dk og kan gennemføres på klassebasis eller med enkeltelever, og resultaternes præsenteres både som klasseoversigt og som individuelle elevrapporter.

Prøven anbefales til slutningen af 6. klasse eller starten af 7. klasse, men er afprøvet på og kan også anvendes af 5. klasse. Det er Undervisningsministeriets kompetencemål for skriftlig fremstilling for faget dansk efter 6. klassetrin, der er udgangspunkt for vurderingen.

Det får læreren:
 • Et bredt indtryk af elevens skriftlige kompetencer på tværs af forskellige teksttyper.
 • En rapport over hver enkelt elevs skriftlige kompetencer, fx til feedback og til skole-hjem-samtaler.
 • Detaljeret information om elevens skriveproces og skrivekompetencer.
 • Hurtigt overblik over klassens resultater og en ’second opinion’ af egen vurdering af eleven på baggrund af maskinlæringsmodulet.
Det får eleven:
 • En alsidig og motiverende skriveprøve med forskellige skriveoplæg.
 • Nuanceret feedback fra læreren om egen skriveproces og skrivekompetence.
SK Lærervejledning beskriver:
 • Skrivekompetencer.
 • Testens fem opgaver.
 • Hvordan man som lærer får overblik over klasse- og elevresultater.
 • Konkrete undervisningsforslag til at fremme elevernes skriftlige kompetencer.
 • Indblik i det unikke maskinlæringsmodul, der gør det muligt at evaluere
  elevens præstation automatisk.
 • Afprøvningen, normindsamlingen og statistikken bag SK-prøven.

SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL.

Fakta

Udgivelsesår
2020
ISBN
Varenr. 0133-01 / 9788771589115
Antal sider
128

Om forfatterne

EW
Elisabeth H. Wiig

Elisabeth H. Wiig er logopæd, ph.d. i sprog, læring og kommunikation og professor emerita ved Boston University, USA. Hun har i mange år udviklet test i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag og er forfatter til flere anerkendte test og prøver, både på dansk og engelsk.

IJ
Ida Lyndby Jensen

Ida Lyndby Jensen er lærer og har mange års erfaring som dansklærer i folkeskolen. Hun har et indgående kendskab til elevers læring, udvikling og arbejde i danskfaget og er forfatter til flere undervisningsmaterialer, herunder STAV UNG.

Login

SK-prøven og resultater tilgås ved at logge ind med UNI-Login på sk.dpf.dk

Målgruppe

Testadministrator
Lærere og læsevejledere i grundskolen.

Testpersoner
Elever i 5., 6. og 7. klasse.

Tid

Prøven kan gennemføres i en dobbeltlektion.

Priser

SK-prøven sælges både som klasse- og elevlicens

Gratis demoadgang

Bestil en gratis demoadgang til SK – SKRIFTLIGE KOMPETENCER på sk.dpf.dk

Relaterede varer