Kognition & Pædagogik, abonnement

Tidsskrift om gode læringsmiljøer

 • Antal
  -
  +
  1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms
Som læser af KOGNITION & PÆDAGOGIK bliver du holdt ajour med de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning.

KOGNITION & PÆDAGOGIK er et visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Som læser bliver du holdt ajour med de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning. Artiklerne bidrager til kvalificering af praksis og vil inspirere til debat om udvikling af det gode læringsmiljø.

Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som:

 • Læring og kreativitet
 • Hjerne, psyke og eksistens
 • Intelligens og kompetenceudvikling
 • Generel pædagogik og specialpædagogik
 • Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser

Artiklerne er skrevet af udvalgte fagfolk og forskere fra ind- og udland, som alle har en omfattende viden og inspirerende visioner.

KOGNITION & PÆDAGOGIK udkommer fire gange årligt. 

I de kommende temanumre rettes opmærksomheden på ny viden og kontroversielle synspunkter, der belyser helt aktuelle pædagogiske problemstillinger:

 • 131: Tema: Inklusion og Salamanca-erklæringen
  Fagredaktører: Micki Sonne Kaa Sunesen og Jonas Sprogøe – udgives medio marts 2024
 • 132: Tema: Relationsbrud 
  Fagredaktører: Frans Ørsted Andersen og Pernille Darling – udgives medio juni 2024
 • 133: Tema: Stille psykiske forstyrrelser
  Fagredaktører: Simon Nørby og Pernille Darling – udgives medio september 2024
 • 134: Tema: Sundhedsdiskurser
  Fagredaktører: Lea Lund og gæsteredaktør Karina Olling – udgives primo december 2024

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
ISSN 0906-6225, 34. årgang

Redaktion

Andreas Nielsen. Mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet og lektor på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Frans Ørsted Andersen. Psykolog, ph.d. og lektor ved Center for Grundskoleforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Lea Lund. Ph.d. i uddannelsesforskning, uddannet lærer og kandidat i generel pædagogik.

Micki S.K. Sunesen. Ph.d. i didaktik og læring, ekstern lektor ved Aalborg Universitet og ejer af virksomheden Nordic Learning – research & education.

Jonas Sprogøe. Cand.mag., ph.d., chefkonsulent i Foreningen til Fremme af Praksislæring og ekstern lektor på Aarhus Universitet (DPU).

Simon Nørby. Lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Cand. psych. og ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet.

Justin Markussen-Brown, Ph.d. Lingvist og direktør i sprogklar.dk.

Pernille Darling, Ph.d. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og er tilknyttet Center for Evidensbaseret Psykiatri som seniorforsker.

50% til studerende

Som studerende får du ved forevisning af gyldigt studiekort 50% rabat på abonnementsprisen. Ved bestilling sendes en e-mail til forlaget på info@dpf.dk med billede af gyldigt studiekort og leverings oplysninger.

Annoncering

Priser pr. 1. januar 2019

 • S/H, 1/1 side til kant (170 x 240 mm + 5 mm beskæring)
  Pris: 3.000 kr. ekskl. moms
 • S/H, 1/2 side til kant (170×120 mm + 5 mm beskæring, dog ikke i toppen)
  Pris: 1.800 kr. ekskl. moms

Annoncen afleveres i PDF/Press.

Spørgsmål om annoncering i Kognition & Pædagogik kan rettes til Dansk Psykologisk Forlag, redaktionskoordinator Ulla Larsen, ugl@dpf.dk.

Kognition & Pædagogik 2021 - Artikeloversigt

119: Data og kompetenceudvikling.
Fagredaktører: Micki S.K. Sunesen & Thomas R.S. Albrechtsen

Artikler i Temanummer 119:

Didaktisk data literacy og kollegial vejledning i folkeskolen
Af Karina Kiær & Thomas R.S. Albrechtsen

Tillid, følelser og data i kompetenceudviklingsforløb
Af Marie-Louise Bjørn, Sune Bjørn Larsen & Micki Sonne Kaa Sunesen

Kompetenceudvikling og organisatorisk læring gennem aktionsforskning
Af Søren Frimann

Udvikling af kompetence gennem forskningscirkelarbejde
Af Bjarne Wahlgren

Børns involvering i pædagogisk udvikling og forskning
Af Hanne Kathrine Krogstrup & Maja Højslet Schürer

120: Vidensinformeret undervisning og pædagogisk praksis.
Fagredaktør: Poul Nissen

Artikler i Temanummer 120:

Editorial
Af Poul Nissen

Hvad er formative vurderinger?
Af Neriman Tiftikci

Formative vurderinger i praksis.
Af Neriman Tiftikci

Formativ assessment i skolens hverdag og et projekt for naturfagstalenter.
Af
Kirsten Baltzer

Technology Talent Space – et udfordrende og favnende læringsrum for talentfulde elever.
Af Rikke Boserup

Evaluering af indsatser for science-elever.
Af Poul Nissen

Projektbaseret læring og innovation i en åben skole.
Af Søren Peter Dalby Andersen, Anne Katrine Blond & Jørn Skovsgaard

Datainformeret udvikling af undervisningsmaterialet i livsduelighed: Vejen for Mig.
Af Louise Tidmand

Feedback for læring i 1. klasse – tre lærarar sitt arbeid i begynneropplæringa.
Af Lina Rebekka Kobberstad & Siv M. Gamlem

 

121: Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og udviklingsprocesser.
Fagredaktør: Andreas Nielsen

Artikler i Temanummer 121:

Følelsesmæssig udvikling – vort samfunds forsømte læringsdomæne.
Af Susan Hart

Neuropædagogiske perspektiver på inklusionsindsatsen i Folkeskolen.
Af Anni Mortensen og Charlotte Thomsen

Når eksekutive forstyrrelser gør det svært at forstå idrætsaktiviteten i skolen – med fokus på børn med autisme og ADHD.
Af Anette Bentholm og Aske Glindvad Nørgaard

Mentaliseringssvigt i daginstitutioner i et neuropædagogisk perspektiv.
Af Eva Maria Oberländer og Lene Marie Schack

Uden for tema:
Hvad ved vi om deeper learning?
Af 
Micki Sunesen, Siv Gamlem og Preben Olund Kirkegaard

Leg og forståelse i arbejdet med praksisfortællinger – nye perspektiver på leg i videregående uddannelser.
Af Andreas Nielsen

 

122: Online-undervisning: Fordele og ulemper.
Fagredaktører: Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Artikler i Temanummer 122:

Indledning: Fordele og ulemper ved online-undervisning.
Af Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Historisk blik på uddannelsesteknologi og online-undervisning.
Af Thomas Ryberg

Hybrid undervisning og læring: Principper, formater og aktiviteter.
Af Rikke Toft-Nørgård

Didaktisk opmærksomhed på blended learning.
Af Peder Møgelvang & Lea Lund

Underviseres erfaringer med online-undervisning på en professionshøjskole under covid 19-nedlukning.
Af Hanne Fie Rasmussen, Stefan Ting Graf & Dorte Ruge

Fra Power Points til eksperimenterende fællesskaber.
Af Klaus Thestrup

Temanumrene fra 2021 kan købes i løssalg så længe lager haves. Pris 250 kr. ekskl. moms pr. stk. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller telefon 4546 0050.

 

Kognition & Pædagogik 2022 - Artikeloversigt

126: Professionsdannelse – december 2022
Fagredaktører: Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Artikler i Temanummer 126:

Indledning: Professionsdannelse – quo vadis?
Af Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Person, profession og professionspsykologi
– mod en ny forståelse af den professionelle
Af Kari Kragh Blume Dahl

Professionsdannelse mellem krav og appeller
Af Karen Borgnakke, Tina Kramer & Camilla Kirketerp Nielsen

Hvordan danner pædagoger sig som fagpersoner?
Af Jan Jaap Rothuizen & Line Togsverd

Læreruddannelsesdidaktisk praksis i PlayLabs
– en vekslen mellem transformation og reproduktion
Af Tina Visgaard Duedahl

Studentercentreret læring som en udfordring til dannelsen
Af Niels Bjerre Tange & Thomas Iskov

Professionsdannelse – FGU er på vej
Af Helle Bjerresgaard & Lisbet Baad Pedersen

125: Nye strømninger i specialpædagogik – september 2022
Fagredaktør: Micki Sonne Kaa Sunesen

Specialpædagogikken er for tiden et af de helt store fokusområder. Situationen er den, at inklusionsarbejdet på mange måder slår fejl, antallet af børn med diagnoser stiger, og udgifter til det specialpædagogiske område er stigende. I dette temanummer adresserer en bred vifte af forskere og praktikere nogle af de helt store udfordringer relateret til det specialpædagogiske område.

Artikler i Temanummer 125:

Indledning: Nye strømninger i specialpædagogik
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Co-teaching, kollektiv intentionalitet og specialpædagogik
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Er der pædagogiske og didaktiske svar på skolefravær?
Af Gro Emmertsen Lund

De utydelige stemmer i specialskolen – deltagelse set fra et børneperspektiv
Af Laura Emtoft og Sandra Bruus Ørtoft

Opvækstbetingelsers betydning for at udvikle sig ind og ud
af specialpædagogiskebehov – et forebyggelsesperspektiv
Af Charlotte Ringsmose

UDEN FOR TEMA
Kvalitet i visitationsprocessen – et samarbejde mellem PPR, skole og forældre
Af Jan Sejersdahl Kirkegaard, Helle Suder og Ingrid Ravn

 

124: Familieskab – juni 2022
Fagredaktør: Gerd Christensen

Formålet med dette temanummerer er at rette fokus på de mangfoldige måder, hvorpå man skaber familie i dag, samt de måder, hvorpå hhv. den ”gode” og den ”dårlige” familie italesættes i den offentlige og professionelle debat.

Artikler i Temanummer 124:

Indledning. Familieskab 2022.
Af Gerd Christensen

Familielivets politik før og nu: med opdragelse, omsorg og læring under lup.
Af Sine Penthin Grumløse og Anja Marschall

Psykiatriseringen af forældres syn på deres børns udvikling.
Af Dil Bach

Det “naturlige” som ideal i moderne forældreskab.
Af Laura Lydiksen

“Må man ikke selv bestemme hvad man har på?” Normkritisk moderskab.
Af Sidsel Juul Carlsen

Familieudfordringer: teoretiske bidrag til forståelse af familiens skyggesider.
Af Gerd Christensen

123: SOSU – marts 2022
Fagredaktører: Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Britta Møller, Anja Overgaard Thomassen og Charlotte Wegener.

SOSU-uddannelserne er centrale i debatten om, hvordan vi løser fremtidens velfærdsopgaver, og hvordan vi sikrer en høj etisk og faglig standard i omsorgsfagene.

Dette temanummer består af en række artikler, der adresser nogle af de mange aspekter af læring og udvikling, der finder sted i relation til SOSU-uddannelserne og i ældreplejen.

Artikler i Temanummer 123:

Indledning: Læring i social-og sundhedsuddannelserne.
Af Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Britta Møller, Anja Overgaard Thomassen og Charlotte Wegener

Samarbejde mellem forskning og SOSU-uddannelsespraksis.
Af Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder og Anja Overgaard Thomassen

Ingen læring uden refleksion: en undersøgelse af VR-simulationstræning blandt medarbejdere på tre pelejhjem.
Af Vibe Aarkrog

Tvivl som trigger for læring i omsorgsarbejdet.
Af Britta Møller

Resonans i efter-/videreuddannelse i demensplejen: en forudsætning for læring med forandringspotentialer?
Af Anne Liveng og Iben Charlotte Aamann

Forankring af it i social- og sundhedsuddannelserne.
Af Jonas Sprogøe

Social innovation på plejehjem: læring til en fremtid, vi ikke kender.
Af Charlotte Wegener, Cecilie Høj Anvik og Janikke Solstad Vedeler

Praksisforbedrende læringssamtaler i SOSU.
Af Anne-Birgitte Rohwedder

Temanumrene fra 2022 kan købes i løssalg så længe lager haves. Pris 250 kr. ekskl. moms pr. stk. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller 4546 0050.

Kognition & Pædagogik 2023 - Artikeloversigt

130: Trivsel og mistrivsel – begrebsafklaring, tegn og tiltag – december 2023.
Læs uddrag.

Indledning: Trivsel og mistrivsel – begrebsafklaring, tegn og tiltag.
Af Rasmus Alenkær og Micki Sonne Kaa Sunesen

Bidrag til en almen teori om trivsel – Om ikke at dø i pseudo-kommunikationens mørke.
Af Hans Henrik Knoop

Mistrivsel, skolefravær og skærmbrug – tendenser og sammenhænge.
Af Tine Basse Fisker

Ny ungekultur? Sociohistoriske ændringer af unges søgen efter tilhørsforhold.
Af Helle Rabøl Hansen

Trivsel gennem skolens fag – ”Et godt sted at lære ER et godt sted at være”
Af Helle Birkvad og Torben Bloksgaard

Træning af professionelle relationskompetencer – gør det en forskel?
Af Ida Skytte Jakobsen og Sabine Ellung Jørgensen

Løbeadfærd i grundskolen
Af Rasmus Alenkær

Kollaborativ ledelse og co-teacheres trivsel
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

 

129: Projektpædagogik – før, nu og i fremtiden – september 2023.
Læs uddrag

Indledning: Projektpædagogik – en pædagogisk kamæleon?
Af Gerd Christensen og Micki Sonne Kaa Sunesen

Fra progressivisme til arbejdsmarkedsrelevans – projektpædagogikken i historisk lys.
Af Gerd Christensen

Det problemorienterede projektarbejde på universiteter – en fremtidssikret og bæredygtig læringsform?
Af Lone Krogh

Stilladsering af projektarbejde i digitale miljøer.
Af Stefan Ting Graf

Potentialer og bekymringer i arbejdet med projektbaseret undervisning.
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Projektarbejde som løftestang for udvikling af professionsidentitet?
Af Charlotte Dahlberg og Jonas Sprogøe

———————————————————
Uden for tema:

Co-teaching og teamflow.
Af Frans Ørsted Andersen og Micki Sonne Kaa Sunesen

 

128: Dagtilbud i krydsfeltet mellem udvikling og dannelse – juni 2023

Indledning: Forholdet mellem (udviklingspsykologiske og dannelsesfilosofiske perspektiver på pædagogik.
Af Andreas Nielsen

Dannelsesfilosofi og den nye udviklingspsykologi – fra teleologisk forudsigelighed til betinget ubestemthed.
Af Dion Sommer

Børns medbestemmelse og fællesskaber i Læseleg – i et krydspres mellem udvikling og dannelse.
Af Lone Svinth

Dannelse og udviklingspsykologi i daginstitutionen – sammen hænge mellem læring, omsorg, udvikling og dannelse.
Af Charlotte Ringsmose & Grethe Kragh-Müller

Højnelse af humanitet – om almen dannelse under individualiseringens vilkår.
Af Svend Brinkman

———————————————————
Uden for tema:

Demokraktisk dannelse i læreplan og legekunst.
Af Thomas Thorsen

Fra det kendte til det ukendte – det pædagogiske paradoks genbesøgt fra en kreativitetsvinkel.
Af Mikkel Snorre Wilms Boysen

Genom nålens öga – skolfrånvaro ur elevers och lärares perspektiv.
Af Lena Ivarsson & Ingela Stenberg

127: Praksislæring – marts 2023

Artikler i dette nummer:

Indledning: Praksislæring – en renæssance
Af Jonas Sprogøe

Pædagogiske og didaktiske potentialer ved praksisfaglig undervisning
Af Camilla Hutters

Værkstedspædagogik – produktion og læring i et ”larmende” miljø
Af Jonas Sprogøe, Tupaarnaq Lennert, Michael Bjergsø og Charlotte Dahlberg

Undervisning og læring i erhvervsuddannelsernes praksis
Af Henrik Hersom og Peter Koudahl

Learning Factory som case for praksislæring i EUD-sektoren
Af Katrine Ellemose Lindvig, Jonas Sprogøe og Vibe Aarkrog

Personlige deltagelsesbaner og læringsprojekter i pædagogisk praksis
Af Randi Andersen og Jimmy Krab

Co-teaching, transfer og praksislæring
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Studerendes læringsperspektiv
– et overset aspekt i læreprocessen mellem teori og praksis
Af Anja Overgaard Thomassen

Spændinger i praksis
– et casestudie af unge voksnes læring i arbejdslivet
Af Ulrik Brandi


Temanumrene fra 2023 kan købes i løssalg så længe lager haves. Pris 250 kr. ekskl. moms pr. stk.
Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller 4546 0050.

Relaterede varer