Kognition & Pædagogik, abonnement

Tidsskrift om gode læringsmiljøer

 • Antal
  -
  +
  1.000,00 kr.
I alt
1.000,00 kr.
800,00 kr. ekskl. moms
Som læser af KOGNITION & PÆDAGOGIK bliver du holdt ajour med de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning.

KOGNITION & PÆDAGOGIK er et visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Som læser bliver du holdt ajour med de nyeste tendenser i den pædagogisk-psykologiske forskning. Artiklerne bidrager til kvalificering af praksis og vil inspirere til debat om udvikling af det gode læringsmiljø.

Tidsskriftet præsenterer den nyeste viden inden for emner som:

 • Læring og kreativitet
 • Hjerne, psyke og eksistens
 • Intelligens og kompetenceudvikling
 • Generel pædagogik og specialpædagogik
 • Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser

Artiklerne er skrevet af udvalgte fagfolk og forskere fra ind- og udland, som alle har en omfattende viden og inspirerende visioner.

KOGNITION & PÆDAGOGIK udkommer fire gange årligt. 

I de kommende temanumre rettes opmærksomheden på ny viden og kontroversielle synspunkter, der belyser helt aktuelle pædagogiske problemstillinger:

 • 131: Tema: Inklusion og Salamanca-erklæringen
  Fagredaktører: Micki Sonne Kaa Sunesen og Jonas Sprogøe – udgives medio marts 2024
 • 132: Tema: Relationsbrud 
  Fagredaktører: Frans Ørsted Andersen og Pernille Darling – udgives medio juni 2024
 • 133: Tema: Stille psykiske forstyrrelser
  Fagredaktører: Simon Nørby og Pernille Darling – udgives medio september 2024
 • 134: Tema: Sundhedsdiskurser
  Fagredaktører: Lea Lund og gæsteredaktør Karina Olling – udgives primo december 2024

Fakta

Udgivelsesår
2024
ISBN
ISSN 0906-6225, 34. årgang

Redaktion

Andreas Nielsen. Mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet og lektor på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Frans Ørsted Andersen. Psykolog, ph.d. og lektor ved Center for Grundskoleforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Lea Lund. Ph.d. i uddannelsesforskning, uddannet lærer og kandidat i generel pædagogik.

Micki S.K. Sunesen. Ph.d. i didaktik og læring, ekstern lektor ved Aalborg Universitet og ejer af virksomheden Nordic Learning – research & education.

Jonas Sprogøe. Cand.mag., ph.d., chefkonsulent i Foreningen til Fremme af Praksislæring og ekstern lektor på Aarhus Universitet (DPU).

Simon Nørby. Lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Cand. psych. og ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet.

Justin Markussen-Brown, Ph.d. Lingvist og direktør i sprogklar.dk.

Pernille Darling, Ph.d. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og er tilknyttet Center for Evidensbaseret Psykiatri som seniorforsker.

50% til studerende

Som studerende får du ved forevisning af gyldigt studiekort 50% rabat på abonnementsprisen. Ved bestilling sendes en e-mail til forlaget på info@dpf.dk med billede af gyldigt studiekort og leverings oplysninger.

Annoncering

Priser pr. 1. januar 2019

 • S/H, 1/1 side til kant (170 x 240 mm + 5 mm beskæring)
  Pris: 3.000 kr. ekskl. moms
 • S/H, 1/2 side til kant (170×120 mm + 5 mm beskæring, dog ikke i toppen)
  Pris: 1.800 kr. ekskl. moms

Annoncen afleveres i PDF/Press.

Spørgsmål om annoncering i Kognition & Pædagogik kan rettes til Dansk Psykologisk Forlag, redaktionskoordinator Ulla Larsen, ugl@dpf.dk.

Kognition & Pædagogik nr. 132 - Artikeloversigt

132: Relationsbrud – juni 2024.
Læs indledning

Indledning: Relationer og relationsbrud – er de beskyttende fællesskaber under opløsning eller forandring?
Af Frans Ørsted Andersen og Pernille Darling

I medgang og modgang og relationsbrud – derfor må begreberne robusthed og resiliens ikke ende som synonymer.
Af Pernille Darling

Utryg tilknytning eller tilknytningsforstyrrelse – en dikotomi, der skader mere end den gavner?
Af Pernille Darling

Forældrefremmedgørelse – forsøger forældre aktivt at skade, eller tilbyder tilknytningsteorien en mere plausibel forklaring på dynamikkerne i højkonfliktskilsmisser?
Af Pernille Darling

Relationsbrud hos børn og unge – erfaringer, nye forståelsesrammer og indsatsformer.
Af Niels Peter Rygaard

Relationsbrud hos og relationsarbejde med unge med BPF, borderline personlighedsforstyrrelse, på bostedet Frejas Have.
Af Beate Bjørgaas, Frans Ørsted Andersen og Heidi Søndergaard

Relationsbrud i et resonansperspektiv.
Af Clara Ina Severin Steensen, Sandra Bruus Ørtoft og Randi Skovbjerg Sarp

Relationsbrud i anbringelser.
Af Ida Skytte Jakobsen og Anne Linder

Kognition & Pædagogik nr. 131 - Artikeloversigt

131: Inklusion og Salamanca-erklæringen – marts 2024.

Indledning: Salamanca-erklæringen fylder 30 år
Af Jonas Sprogøe og Micki Sonne Kaa Sunesen

Inklusion i dagtilbud: omsorg eller svigt? – Salamanca-erklæringen i dansk aftapning.
Af Bjørg Kjær

Sampraksis – i et vejlederperspektiv.
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Det digitaliserede børneliv – et kig på komplekse sammenhænge og uhensigtsmæssige konsekvenser.
Af Nicola Nyhave

Undervisning, samarbejde og folkeskolens organisering – i lyset af Salamanca-erklæringen.
Af Micki Sonne Kaa Sunesen og Louise Klinge

Inklusion i skolen kræver organisatorisk kapacitet.
Af Gro Emmertsen Lund og Christian Handberg Clift

FGU som inkluderende skolepraksis.
Af Charlotte Dahlberg og Jonas Sprogøe

Kognition & Pædagogik 2023 - Artikeloversigt

130: Trivsel og mistrivsel – begrebsafklaring, tegn og tiltag – december 2023.
Læs uddrag.

Indledning: Trivsel og mistrivsel – begrebsafklaring, tegn og tiltag.
Af Rasmus Alenkær og Micki Sonne Kaa Sunesen

Bidrag til en almen teori om trivsel – Om ikke at dø i pseudo-kommunikationens mørke.
Af Hans Henrik Knoop

Mistrivsel, skolefravær og skærmbrug – tendenser og sammenhænge.
Af Tine Basse Fisker

Ny ungekultur? Sociohistoriske ændringer af unges søgen efter tilhørsforhold.
Af Helle Rabøl Hansen

Trivsel gennem skolens fag – ”Et godt sted at lære ER et godt sted at være”
Af Helle Birkvad og Torben Bloksgaard

Træning af professionelle relationskompetencer – gør det en forskel?
Af Ida Skytte Jakobsen og Sabine Ellung Jørgensen

Løbeadfærd i grundskolen
Af Rasmus Alenkær

Kollaborativ ledelse og co-teacheres trivsel
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

 

129: Projektpædagogik – før, nu og i fremtiden – september 2023.
Læs uddrag

Indledning: Projektpædagogik – en pædagogisk kamæleon?
Af Gerd Christensen og Micki Sonne Kaa Sunesen

Fra progressivisme til arbejdsmarkedsrelevans – projektpædagogikken i historisk lys.
Af Gerd Christensen

Det problemorienterede projektarbejde på universiteter – en fremtidssikret og bæredygtig læringsform?
Af Lone Krogh

Stilladsering af projektarbejde i digitale miljøer.
Af Stefan Ting Graf

Potentialer og bekymringer i arbejdet med projektbaseret undervisning.
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Projektarbejde som løftestang for udvikling af professionsidentitet?
Af Charlotte Dahlberg og Jonas Sprogøe

———————————————————
Uden for tema:

Co-teaching og teamflow.
Af Frans Ørsted Andersen og Micki Sonne Kaa Sunesen

 

128: Dagtilbud i krydsfeltet mellem udvikling og dannelse – juni 2023

Indledning: Forholdet mellem (udviklingspsykologiske og dannelsesfilosofiske perspektiver på pædagogik.
Af Andreas Nielsen

Dannelsesfilosofi og den nye udviklingspsykologi – fra teleologisk forudsigelighed til betinget ubestemthed.
Af Dion Sommer

Børns medbestemmelse og fællesskaber i Læseleg – i et krydspres mellem udvikling og dannelse.
Af Lone Svinth

Dannelse og udviklingspsykologi i daginstitutionen – sammen hænge mellem læring, omsorg, udvikling og dannelse.
Af Charlotte Ringsmose & Grethe Kragh-Müller

Højnelse af humanitet – om almen dannelse under individualiseringens vilkår.
Af Svend Brinkman

———————————————————
Uden for tema:

Demokraktisk dannelse i læreplan og legekunst.
Af Thomas Thorsen

Fra det kendte til det ukendte – det pædagogiske paradoks genbesøgt fra en kreativitetsvinkel.
Af Mikkel Snorre Wilms Boysen

Genom nålens öga – skolfrånvaro ur elevers och lärares perspektiv.
Af Lena Ivarsson & Ingela Stenberg

127: Praksislæring – marts 2023

Artikler i dette nummer:

Indledning: Praksislæring – en renæssance
Af Jonas Sprogøe

Pædagogiske og didaktiske potentialer ved praksisfaglig undervisning
Af Camilla Hutters

Værkstedspædagogik – produktion og læring i et ”larmende” miljø
Af Jonas Sprogøe, Tupaarnaq Lennert, Michael Bjergsø og Charlotte Dahlberg

Undervisning og læring i erhvervsuddannelsernes praksis
Af Henrik Hersom og Peter Koudahl

Learning Factory som case for praksislæring i EUD-sektoren
Af Katrine Ellemose Lindvig, Jonas Sprogøe og Vibe Aarkrog

Personlige deltagelsesbaner og læringsprojekter i pædagogisk praksis
Af Randi Andersen og Jimmy Krab

Co-teaching, transfer og praksislæring
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Studerendes læringsperspektiv
– et overset aspekt i læreprocessen mellem teori og praksis
Af Anja Overgaard Thomassen

Spændinger i praksis
– et casestudie af unge voksnes læring i arbejdslivet
Af Ulrik Brandi


Temanumrene fra 2023 kan købes i løssalg så længe lager haves. Pris 250 kr. ekskl. moms pr. stk.
Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller 4546 0050.

Kognition & Pædagogik 2022 - Artikeloversigt

126: Professionsdannelse – december 2022
Fagredaktører: Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Artikler i Temanummer 126:

Indledning: Professionsdannelse – quo vadis?
Af Thomas R.S. Albrechtsen & Lea Lund

Person, profession og professionspsykologi
– mod en ny forståelse af den professionelle
Af Kari Kragh Blume Dahl

Professionsdannelse mellem krav og appeller
Af Karen Borgnakke, Tina Kramer & Camilla Kirketerp Nielsen

Hvordan danner pædagoger sig som fagpersoner?
Af Jan Jaap Rothuizen & Line Togsverd

Læreruddannelsesdidaktisk praksis i PlayLabs
– en vekslen mellem transformation og reproduktion
Af Tina Visgaard Duedahl

Studentercentreret læring som en udfordring til dannelsen
Af Niels Bjerre Tange & Thomas Iskov

Professionsdannelse – FGU er på vej
Af Helle Bjerresgaard & Lisbet Baad Pedersen

125: Nye strømninger i specialpædagogik – september 2022
Fagredaktør: Micki Sonne Kaa Sunesen

Specialpædagogikken er for tiden et af de helt store fokusområder. Situationen er den, at inklusionsarbejdet på mange måder slår fejl, antallet af børn med diagnoser stiger, og udgifter til det specialpædagogiske område er stigende. I dette temanummer adresserer en bred vifte af forskere og praktikere nogle af de helt store udfordringer relateret til det specialpædagogiske område.

Artikler i Temanummer 125:

Indledning: Nye strømninger i specialpædagogik
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Co-teaching, kollektiv intentionalitet og specialpædagogik
Af Micki Sonne Kaa Sunesen

Er der pædagogiske og didaktiske svar på skolefravær?
Af Gro Emmertsen Lund

De utydelige stemmer i specialskolen – deltagelse set fra et børneperspektiv
Af Laura Emtoft og Sandra Bruus Ørtoft

Opvækstbetingelsers betydning for at udvikle sig ind og ud
af specialpædagogiskebehov – et forebyggelsesperspektiv
Af Charlotte Ringsmose

UDEN FOR TEMA
Kvalitet i visitationsprocessen – et samarbejde mellem PPR, skole og forældre
Af Jan Sejersdahl Kirkegaard, Helle Suder og Ingrid Ravn

 

124: Familieskab – juni 2022
Fagredaktør: Gerd Christensen

Formålet med dette temanummerer er at rette fokus på de mangfoldige måder, hvorpå man skaber familie i dag, samt de måder, hvorpå hhv. den ”gode” og den ”dårlige” familie italesættes i den offentlige og professionelle debat.

Artikler i Temanummer 124:

Indledning. Familieskab 2022.
Af Gerd Christensen

Familielivets politik før og nu: med opdragelse, omsorg og læring under lup.
Af Sine Penthin Grumløse og Anja Marschall

Psykiatriseringen af forældres syn på deres børns udvikling.
Af Dil Bach

Det “naturlige” som ideal i moderne forældreskab.
Af Laura Lydiksen

“Må man ikke selv bestemme hvad man har på?” Normkritisk moderskab.
Af Sidsel Juul Carlsen

Familieudfordringer: teoretiske bidrag til forståelse af familiens skyggesider.
Af Gerd Christensen

123: SOSU – marts 2022
Fagredaktører: Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Britta Møller, Anja Overgaard Thomassen og Charlotte Wegener.

SOSU-uddannelserne er centrale i debatten om, hvordan vi løser fremtidens velfærdsopgaver, og hvordan vi sikrer en høj etisk og faglig standard i omsorgsfagene.

Dette temanummer består af en række artikler, der adresser nogle af de mange aspekter af læring og udvikling, der finder sted i relation til SOSU-uddannelserne og i ældreplejen.

Artikler i Temanummer 123:

Indledning: Læring i social-og sundhedsuddannelserne.
Af Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder, Britta Møller, Anja Overgaard Thomassen og Charlotte Wegener

Samarbejde mellem forskning og SOSU-uddannelsespraksis.
Af Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder og Anja Overgaard Thomassen

Ingen læring uden refleksion: en undersøgelse af VR-simulationstræning blandt medarbejdere på tre pelejhjem.
Af Vibe Aarkrog

Tvivl som trigger for læring i omsorgsarbejdet.
Af Britta Møller

Resonans i efter-/videreuddannelse i demensplejen: en forudsætning for læring med forandringspotentialer?
Af Anne Liveng og Iben Charlotte Aamann

Forankring af it i social- og sundhedsuddannelserne.
Af Jonas Sprogøe

Social innovation på plejehjem: læring til en fremtid, vi ikke kender.
Af Charlotte Wegener, Cecilie Høj Anvik og Janikke Solstad Vedeler

Praksisforbedrende læringssamtaler i SOSU.
Af Anne-Birgitte Rohwedder

Temanumrene fra 2022 kan købes i løssalg så længe lager haves. Pris 250 kr. ekskl. moms pr. stk. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller 4546 0050.

Relaterede varer