Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Om forfatteren

Frans Ørsted Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. og cand.pæd.pæd. Han er autoriseret psykolog og skrev sin ph.d.-afhandling om komparativ klasserumsforskning med sammenligning af danske og finske skoleklasser. Frans har opbygget sin opfattende erfaring gennem mere end 30 års arbejde som henholdsvis ekstern forsker ved Katafonden, folkeskolelærer, lektor, vejleder, pædagogisk konsulent samt skolepsykolog samt gennem hans egen private psykologiske praksis og forskning i uddannelse, positiv psykologi og flow.

 

Frans har haft talrige arbejds- og studieophold på udenlandske universiteter, heriblandt Helsinki, Oslo, Claremont, Vasa og Tokyo, og han er en populær gæsteforelæser herhjemme og i udlandet; særligt Finland, Norge, Kroatien, USA, Japan og England. Her forelæser Frans om sin omfattende forskning inden for positiv psykologi og sine nordiske skoleforskningsprojekter. Fra 1999 og frem har Frans deltaget i det internationale forskningsprojekt Good Work project. Her er fokus på ledelse, udvikling, læring og trivsel i institutioner og virksomheder. Frans deltager sammen med kollegaen og samarbejdspartneren Hans Henrik Knoop i den danske projektgruppe. Af andre projektdeltagere kan nævnes Mihaly Csikszentmihalyi, der er skaberen af flow-teorien, og Howard Gardner, der er manden bag teorien om multiple intelligenser.

 

Derudover er Frans forfatter til flere artikler, bøger og medieproduktioner om psykologi, pædagogik og didaktik. I de seneste år har Frans rettet sit fokus mod positiv psykologi og flow, og han har i forlængelse af dette bl.a. oversat to af Csikszentmihalyis bøger fra engelsk til dansk.

 

Frans er en dansk pionér inden for positiv psykologi og flow.

Bøger af Frans Ørsted Andersen

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.