Af Jørgen Frost, Anni Hensel, Arne Mogensen, Bente Eriksen Hagtvet, Frans Ørsted Andersen, Ingvar Lundberg, Kari Smith, Katrine Herrlin, Olga Dysthe og Solveig-Alma Halaas Lyster

Evaluering i et dialogisk perspektiv

  • Bog
    -
    +
    250,00 kr.
I alt
250,00 kr.
200,00 kr. ekskl. moms
Evalueringsbegrebet behandles både teoretisk og praktisk, og der diskuteres forskellige opfattelser af begrebet samt konsekvenser for praksis.

Evalueringsbegrebet er et vigtigt begreb på mange niveauer og i mange sammenhænge, og her gælder det skolen, lærerne og eleverne. Evaluering er en fælles opgave for skolen, dens elever og lærere, og det er vigtigt at fastholde det dialogiske perspektiv.

Ved at sikre dette bliver evaluering ikke bare en afslutning på noget, men noget som motiverer og giver konkrete råd til det videre læringsforløb. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor afgørende for, at skolen på lang sigt kan opnå de resultater, den ønsker.

Forfatterne behandler evalueringsbegrebet både teoretisk og praktisk, og de diskuterer forskellige opfattelser af begrebet samt de konsekvenser for praksis, de forskellige opfattelser kan medføre.

Evaluering er et relevant tema for alle, som er interesseret i skolens dagligdag og udvikling. Bogen henvender sig derfor både til studerende på læreruddannelsen, lærere, skoleledere og skolepolitikere.

Med bidrag af: Anni Hensel, Arne Mogensen, Bente Eriksen Hagtvet, Frans Ørsted Andersen, Ingvar Lundberg, Jørgen Frost (red.), Kari Smith, Katrine Herrlin, Olga Dysthe og Solveig-Alma Halaas Lyster.

Oversat fra norsk af Ole Thornye.

Fakta

Udgivelsesår
2010
ISBN (Bog)
978-87-7706-669-6
Antal sider
227

Om forfatterne

Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Anni Hensel

Anni Hensel er folkeskolelærer på Kragelundskolen i Århus. Hun afholder kurser og foredrag om portfolio og har bl.a. medvirket i filmen ?Portefølje i folkeskolen? samt skrevet bøgerne Læseteater ? læsning og mundtlighed og portfolio på mellemtrinnet samt Årsplanstræet og portfolio ? nyttige redskaber til den løbende evaluering og elevplaner.

Arne Mogensen

Arne Mogensen er ph.d. i matematikdidaktik fra Roskilde Universitet og tidligere forskningsleder ved VIA University College. Han har bl.a. arbejdet med evaluering (porteføljer, adaptive test), udfordring af talentelever og støtte til lærersamarbejde i fagteam gennem lektionsstudier (lesson studies).

Bente Eriksen Hagtvet

Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studeret børns skriftsprogsudvikling, læse- og skrivevanskeligheder og forhold, som kan bidrage til at forebygge sådanne vanskeligheder, blandt andet den opdagende skrivning i overgangen mellem dagtilbud og skole. I igangværende projekter studerer hun samspillet mellem pædagog/lærer og barn i problemløsningssituationer i dagtilbud og skole. Hagtvet har tidligere bl.a. udgivet bøgerne Skriftsprogsudvikling gennem leg (1989) og Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen (2004) samt forskningsartikler nationalt og internationalt.

Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen er uddannet cand.pæd.psyk. og cand.pæd.pæd. Han er autoriseret psykolog og skrev sin ph.d.-afhandling om komparativ klasserumsforskning med sammenligning af danske og finske skoleklasser. Frans har opbygget sin opfattende erfaring gennem mere end 30 års arbejde som henholdsvis ekstern forsker ved Katafonden, folkeskolelærer, lektor, vejleder, pædagogisk konsulent samt skolepsykolog samt gennem hans egen private psykologiske praksis og forskning i uddannelse, positiv psykologi og flow.

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg er professor emeritus i psykologi ved Göteborgs Universitet. Han har forsket i læsning og læsevanskeligheder i mere end 30 år og har publiceret et stort antal artikler og bøger indenfor området. Han er valgt ind i en række internationale akademier og er udnævnt til æresdoktor ved Åbo Akademi i Finland.

Forventet levering: 2 uger

Denne bog bliver trykt, når du bestiller den (print-on-demand). Derfor skal du forvente lidt længere leveringstid. Normalt 2-3 uger.

OBS: Der er ingen returret på bøger, der er trykt i print-on-demand.

Relaterede varer