Bente Eriksen Hagtvet

Bente Eriksen Hagtvet

Om forfatteren

Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studeret børns skriftsprogsudvikling, læse- og skrivevanskeligheder og forhold, som kan bidrage til at forebygge sådanne vanskeligheder, blandt andet den opdagende skrivning i overgangen mellem dagtilbud og skole. I igangværende projekter studerer hun samspillet mellem pædagog/lærer og barn i problemløsningssituationer i dagtilbud og skole. Hagtvet har tidligere bl.a. udgivet bøgerne Skriftsprogsudvikling gennem leg (1989) og Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen (2004) samt forskningsartikler nationalt og internationalt.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.