BH

Bente Eriksen Hagtvet

Om forfatteren

Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studeret børns skriftsprogsudvikling, læse- og skrivevanskeligheder og forhold, som kan bidrage til at forebygge sådanne vanskeligheder, blandt andet den opdagende skrivning i overgangen mellem dagtilbud og skole. I igangværende projekter studerer hun samspillet mellem pædagog/lærer og barn i problemløsningssituationer i dagtilbud og skole. Hagtvet har tidligere bl.a. udgivet bøgerne Skriftsprogsudvikling gennem leg (1989) og Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen (2004) samt forskningsartikler nationalt og internationalt.

Bøger af Bente Eriksen Hagtvet

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.