Af Bente Eriksen Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl

Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet

En praksisnær fortælling om planlægning, gennemførelse og evaluering af tiltag for elever i læse- og skrivevanskeligheder

 • Bog
  -
  +
  480,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  335,00 kr.
I alt
480,00 kr.
384,00 kr. ekskl. moms
På en og samme tid både en forskningsbaseret og en praksisforankret beskrivelse af et intensivt undervisningstilbud til tre elever med dysleksi.

Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet er på en og samme tid både en forskningsbaseret og en praksisforankret beskrivelse af et intensivt undervisningstilbud til tre elever med dysleksi.

Bogen viser, at det er muligt at vende en negativ udvikling, også selv om eleven er nået til mellem- eller sågar udskolingstrinnet.

Bogen er skrevet ud fra en helhedsorienteret tilgang. Teori og praksis går hånd i hånd, elevens læsevanskeligheder ses i sammenhæng med social-emotionelle og kognitive sider af eleven, og tiltagene er teoretisk begrundet, samtidig med at der er mange praktisk funderede og detaljerede eksempler.

Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet henvender sig til lærere, sprog- og læsevejledere og kan samtidig inspirere og informere alle interessenter: i hjemmet, i skolen, i de rådgivende organer og i grund-, efter- og videreuddannelsen af lærere. Dermed kan bogen bidrage til at styrke vores fælles viden om og erfaring med undervisning af elever med svære læse- og skrivevanskeligheder.

Statistisk sidder der mindst 1-2 elever i hver klasse, som kan få gavn af denne viden. Hvis modløsheden skal vendes til motivation og kompetence, må der sættes ind med systematiske og udviklingsrelevante tiltag, som løbende giver eleven en oplevelse af at mestre opgaven.

Grundlaget for en sådan indsats findes i denne bog.

Oversat og bearbejdet af Lis Pøhler.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-274-1
ISBN (E-bog)
978-87-7158-275-8 (ePub)
Antal sider
478

Om forfatterne

Bente Eriksen Hagtvet

Bente Eriksen Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har som forsker i mange år studeret børns skriftsprogsudvikling, læse- og skrivevanskeligheder og forhold, som kan bidrage til at forebygge sådanne vanskeligheder, blandt andet den opdagende skrivning i overgangen mellem dagtilbud og skole. I igangværende projekter studerer hun samspillet mellem pædagog/lærer og barn i problemløsningssituationer i dagtilbud og skole. Hagtvet har tidligere bl.a. udgivet bøgerne Skriftsprogsudvikling gennem leg (1989) og Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen (2004) samt forskningsartikler nationalt og internationalt.

Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er uddannet cand.paed. ved Universitetet i Oslo med fordybelse i pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Anmeldercitater

Jeg synes, at forfatterne formår at bringe mange niveauer omkring læsning i spil i denne bog. Det er en væsentlig bog, som vil være vigtig for alle, der arbejder med læsning.

Bente Qvist Okholm, Folkeskolen.dk, april 2016

Det er en fantastisk bog for læsevejledere, speciallærere og lærere i al almindelighed, som søger redskaber til arbejdet med elever med læsevanskeligheder.

Henrik Munch Jørgensen, DBC Medier Lektørudtalelse, marts 2016

Relaterede varer