Af Jørgen Frost

Håndbog i læsevejledning

Teori og praksis

  • Bog
    -
    +
    450,00 kr.
I alt
450,00 kr.
360,00 kr. ekskl. moms
Håndbog i læsevejledning behandler de vigtigste udfordringer, som en læsevejleder kan møde i sit arbejde med at kvalitetsikre skolens læseundervisning.

I bogen finder læsevejlederen det nødvendige faglige grundlag for at kunne udfylde sin rolle på skolen – i samspil med skolens ledelse.

Bogen består af to dele:
Første del handler om de generelle forhold vedrørende læsevejlederens rolle og arbejdsopgaver. Det drejer sig om læsevejlederen som vejleder og innovatør, samarbejdet med skolens ledelse, læsevejlederen som organisator af klasselæsekonferencer og opfølgning på klasselæseprøver og om samarbejdet med forældre. Her gøres også rede for rammerne for arbejdet og det lovgrundlag, som gælder for området.

Anden del favner faglige og metodiske temaer i forhold til det forebyggende arbejde, den tidlige indsats og selve undervisningen – i såvel dansk som matematik. Der sættes fokus på sprog- og læseudvikling samt skrive- og staveudvikling. Desuden behandles læsekurser, story-line i læseundervisningen samt læsning i alle skolens fag. Til sidst finder man overvejelser over brug af it for elever med sprog- læse- og skrivevanskeligheder og endelig over vigtige forhold i forbindelse med tosprogede elever i læseundervisningen.

Forfatterne er særligt udvalgte fagpersoner fra Danmark og Norge med lang erfaring inden for hvert af deres områder. Med solid teoretisk tyngde giver de læseren forståelse, viden og praktiske anvisninger som grundlag for læsevejlederens mangesidige arbejdsopgaver.

DK4 har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen produceret programrækken ‘Læsemagasinet’. Hvert program har fokus på en bestemt problemstilling. Se mere på DK4/Læsemagasinet.

Med bidrag af: Annette Christiansen, Bente Eriksen Hagtvet, Bjørgulv Høigaard, Cecilie Falkenberg, Jette Løntoft, Jørgen Frost (red.), Kjell Skogen, Leif Ørsted Petersen, Lena Bülow-Olsen, Lis Pøhler, Merete Brudholm, Otto Sørensen, Rune Aigeltinger, Sigrid Madsbjerg, Solveig-Alma Halaas Lyster, Steen Hilling, Turid Utgård, Ulla Hansen og Vibeke Vinther.

Fakta

Udgivelsesår
2009
ISBN (Bog)
978-87-7706-501-9
Antal sider
500

Om forfatteren

Jørgen Frost

Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Relaterede varer