Af Hans Månsson, Lena Basse og Helle Iben Bylander

Håndbog for sprogvejledere

Teori og praksis

  • Bog
    -
    +
    450,00 kr.
I alt
450,00 kr.
360,00 kr. ekskl. moms

Håndbog for sprogvejledere belyser forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen i forhold til børns sprogtilegnelse og samarbejdet med barnet, forældre og netværkspersoner.

Bogen består af tre dele og introducerer både forsknings- og praksisbaseret viden.

  • Første del : Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprogudvikling omhandler emnerne sprogindsatser, didaktik og læring, kollegial vejledning, tværfagligt samarbejde og forældreinvolvering.
  • Anden del: Børns sprogtilegnelse favner emner lige fra sprogteori gennem tiden, forudsætninger for sprog – biologiske, psykologiske, sociale, anatomiske og fysiologiske – til tilegnelse af det danske sprog og af dansk som andetsprog.
  • Tredje del: Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis omfatter metoder til udvikling, vurdering og registrering af børns sprog – også for børn med tosprogsbaggrund – samt til pædagogisk dokumentation i daglig praksis.

DK4 har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen produceret programrækken ‘Læsemagasinet’. Hvert program har fokus på en bestemt problemstilling. Se mere på DK4/Læsemagasinet.

Fakta

Udgivelsesår
2010
ISBN (Bog)
978-87-7706-584-2
Antal sider
504

Om forfatterne

Hans Månsson

Hans Månsson er uddannet lærer, speciallærer og cand.pæd. i almen pædagogik. Han har i mange år  arbejdet i praksis, bl.a. som lærer, skolekonsulent, skoleleder, småbørnskonsulent og tale-hørekonsulent. I de seneste mange år har han primært været beskæftiget med udviklings- og forskningsopgaver, som alle har været nært knyttet til almen, special- og socialpædagogisk praksis. I dag er han partner i Center for Social Bæredygtighed, CeSoB.

LB
Lena Basse

Lena Basse er cand.mag i nordisk og kulturarbejde og formidling samt PD-moduler i Børns sprogtilegnelse. Lena er lektor ved Kompentenceenheden for logopædi og sprogtilegnelse (KLOG) ved UCC og fagansvarlig for sprogvejlederuddannelsen.

Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander er oprindeligt uddannet pædagog, hvorefter hun fuldførte videreuddannelser til speciallærer i tale-/sprogvanskeligheder, hørevanskeligheder og læsning. Helle tog derefter en MA i sprogtilegnelse og flere sprogcertificeringer som instruktør ved Hanen-centeret. Igennem en årrække har hun arbejdet som tale-, høre- og læselærer og lektor ved Professionshøjskolen UCC, hvor hun har undervist talepædagoger og sprogvejledere og har arbejdet med flere projekter f.eks. Sprogpakken.

Relaterede varer