Hans Månsson

Hans Månsson

Om forfatteren

Hans Månsson er uddannet lærer, speciallærer og cand.pæd. i almen pædagogik. Han har i mange år  arbejdet i praksis, bl.a. som lærer, skolekonsulent, skoleleder, småbørnskonsulent og tale-hørekonsulent. I de seneste mange år har han primært været beskæftiget med udviklings- og forskningsopgaver, som alle har været nært knyttet til almen, special- og socialpædagogisk praksis. I dag er han partner i Center for Social Bæredygtighed, CeSoB.

Hans har desuden ledet og deltaget i udviklings- og forskningsprojekter om børns sprog, specialpædagogik, dokumentation og uddannelse. Han er forfatter til en lang række bøger, bogkapitler og artikler.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.