Af Bianca Albers, Hans Månsson og Helle Høgh

Implementering. Fra viden til praksis på børne- og ungdomsområdet

Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet

 • Bog
  -
  +
  300,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  279,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse?

Med udgangspunkt i børne- og ungeområdet søger denne bog at besvare disse og andre spørgsmål. De stærkt stigende krav om innovations- og forandringsprocesser har skabt fokus på implementering – forstået som omsætning af viden til praksis – som et selvstændigt vidensfelt. Implementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet er skrevet til fagprofessionelle, konsulenter og ledere, som arbejder med implementering i offentlige eller private organisationer og her planlægger og gennemfører innovations- og forandringsprocesser.

Bogen er desuden oplagt at bruge i forbindelse med uddannelse af pædagoger, lærere, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere samt administratorer, konsulenter og ledere.

Fakta

Udgivelsesår
2015
ISBN (Bog)
978-87-7158-097-6
ISBN (E-bog)
978-87-7158-098-3 (ePub)
Antal sider
288

Om forfatterne

Bianca Albers

Bianca Albers er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har siden afslutningen af sit studium arbejdet med børne- og ungeområdet; først i Aarhus Amt og Vejle Kommune, senere for Socialstyrelsen og som Direktør for Familie og Evidens Centeret i København. I det seneste årti har Biancas faglige fokus været på implementering af evidensinformerede og -baserede indsatser på børn-, unge- og familieområdet. Det arbejdsområde bragte hende til Melbourne, hvor hun i dag er Direktør i Parenting Research Centre.

Hans Månsson

Hans Månsson er uddannet lærer, speciallærer og cand.pæd. i almen pædagogik. Han har i mange år  arbejdet i praksis, bl.a. som lærer, skolekonsulent, skoleleder, småbørnskonsulent og tale-hørekonsulent. I de seneste mange år har han primært været beskæftiget med udviklings- og forskningsopgaver, som alle har været nært knyttet til almen, special- og socialpædagogisk praksis. I dag er han partner i Center for Social Bæredygtighed, CeSoB.

HH
Helle Høgh

Helle Høgh er uddannet socialantropolog og arbejder som projektleder og specialkonsulent i Metodecentret ? Center for Innovation & Metodeudvikling. Hun har været projektleder på flere nationale udviklings- og implementeringsprojekter inden for sundheds- og socialområdet i CFK ? Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Hun er også formand for Dansk Implementeringsnetværk (DIN). Hendes hovedinteresser er kvalitets- og metodeudvikling, implementeringsteori og -modeller, samskabelse og brugerinddragelse i implementering, spredning af best practice, samt bæredygtighed og organisatorisk forankring.

Anmeldercitat

"De enkelte cases ligger alle inden for børne- og ungeområdet, men er derudover af meget forskellig karakter, hvilket giver langt de fleste mulighed for at finde inspiration til egne arbejdsområder."

Sune Weile, Jagoo, november 2015

Kapitler

Implementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet består af følgende kapitler:

 1. Indledning af redaktørerne Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson
 2. Implementeringsforskning – en introduktion af Per Nilsen (oversat fra svensk af Lone Østerlind)
 3. Implementeringskoncepter og -modeller af Bianca Albers & Allison Metz
 4. Fra viden til praksis via implementeringsnetværk – Gennembrudsmetoden som ramme for kvalitetsudvikling, implementering og opskalering af Helle Høgh
 5. Implementering i praksis af Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson
 6. Styrket implementering gennem indsatsteori? Forebyggelse af ungdomskriminalitet som eksempel af Morten F. Greve
 7. Implementeringen begynder ved valget af indsatser – en præsentation af heksagonmodellen af Birgitte Rønnøw
 8. Implementering af PALS – Forandringsglæde og modstandskraft øger succesraten for implementering af Gøye Thorn Svendsen
 9. At lede implementeringen af evidensbaseret praksis af Bianca Albers
 10. Erfaringer med anvendelsen af Active Implementation Frameworks i Ikast-Brande Kommune af Marie Hultberg
 11. Sundhedsfremme og sundhedsundervisnings i folkeskolen – fra politik til praksis af Lone Nordin
 12. Skolen – mellem forandring og forankring af Peter Wick
 13. Ledelse og forandringer i folkeskolen af Torsten Conrad
 14. Børns mentale sundhed – implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker af Katrine Finke & Lisbeth Holm Olsen
 15. Casebaseret audit – en metode til at skabe bæredygtig implementering på tværs af sektorer af Helle Høgh
 16. Bæredygtig implementering inden for dagtilbuds- og skoleområdet af Hans Månsson
 17. Implementering i fremtiden af redaktørerne Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson

Relaterede varer