HH

Helle Høgh

Om forfatteren

Helle Høgh er uddannet socialantropolog og arbejder som projektleder og specialkonsulent i Metodecentret – Center for Innovation & Metodeudvikling. Hun har været projektleder på flere nationale udviklings- og implementeringsprojekter inden for sundheds- og socialområdet i CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Hun er også formand for Dansk Implementeringsnetværk (DIN). Hendes hovedinteresser er kvalitets- og metodeudvikling, implementeringsteori og -modeller, samskabelse og brugerinddragelse i implementering, spredning af best practice, samt bæredygtighed og organisatorisk forankring.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.